Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home Digitale samenwerking Projecten

Samen werken met BIM

De publicatie “Samen werken met BIM” is de uitkomst van het gelijknamige VNG-Pilotstarter project. Deze Pilotstarter is een middel om het innovatief vermogen van gemeenten en het innovatief klimaat te stimuleren. Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering.

Deze publicatie dient als handreiking zowel voor het nadenken over samenwerken bij vernieuwingsvraagstukken zoals BIM binnen gemeenten en marktpartijen als voor het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en marktpartijen. Er is nadrukkelijk gekozen voor de term ‘samen werken’ in plaats van ‘samenwerken’, omdat het project zich focust op het mobiliseren van samenwerking en kennisdeling. Het gezamenlijk oppakken van BIM-vraagstukken zou een resultante kunnen zijn van een vervolgtraject.

Dit VNG-pilotstarterproject is in samenhang uitgevoerd met het VNG-Pilotstarterproject: ‘Routekaart BIM voor gemeenten’. Beide projecten hebben elkaars in- en output gebruikt voor het bereiken van de projectresultaten.

Download hier de rapportage "Samen werken met BIM".