Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Digitale samenwerking Projecten

Routekaart Gemeenten en BIM

De Routekaart Gemeenten en BIM is het resultaat van de VNG Pilotstarter ‘Routekaart BIM voor gemeenten’, die op initiatief van het digiGO BIM Loket is uitgevoerd. De Pilotstarter is een middel om het innovatief vermogen van gemeenten en het innovatief klimaat te stimuleren.  

De Routekaart Gemeenten en BIM schetst een overzicht van de stappen die een gemeente kan zetten bij de digitalisering van bouwwerkinformatie (BIM) bij de gemeentelijke taken. Per gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband is een eigen invulling mogelijk. Immers de prioriteiten, de ambitieniveaus en de organisatorische setting bij de diverse rollen kunnen zeer verschillend zijn.

De interactieve Routekaart Gemeenten en BIM is hieronder te openen en te gebruiken, maar ook te downloaden. Het begeleidende document geeft een beknopte uitwerking van de stappen in de routekaart.

Downloads

Dit VNG-pilotstarterproject is in samenhang uitgevoerd met het VNG-Pilotstarterproject: ‘Samen werken met BIM’. Beide projecten hebben elkaars in- en output gebruikt voor het bereiken van de projectresultaten.