Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 23 november 2022
 Resultaten openbare consultatie Uitwisselafspraak Contractspecificaties UA nu in te zien

Resultaten openbare consultatie Uitwisselafspraak Contractspecificaties UA nu in te zien

Het uitwisselvoorstel voor eisen in UAV-GC contracten (contracten met juridische voorwaarden voor grote en onderhoudsprojecten) is nu in te zien, inclusief het reviewcommentaar dat in oktober en november is verzameld via een consultatieronde langs potentiële gebruikers. 

Initiatiefnemers zijn de beheerorganisaties van CB-NL/ICDD van het BIM Loket en van het Provinciaal Contractenbuffet van CROW. Zij werken samen rondom het thema “een eenvoudig uitwisselformaat voor eisen in UAV-GC contracten”. Ze hopen in januari 2023 beslissingen te hebben genomen over de dilemma’s die naar voren zijn gekomen bij de consultatie, en een definitieve versie van het reviewcommentaar op te leveren.

In UAV-GC contracten zijn nu veel (pdf)documenten opgenomen met specificaties. Deze kun je deels eenvoudig terugvinden in de Vraagspecificaties. Maar ze zijn ook verborgen in bijlagen en meer tekstuele documenten. Bovendien zijn deze specificaties dan (bij PDF-bestandsformaat) teruggebracht tot een platte tekst. Die moet worden aangepast, wil je deze in andere systemen toe kunnen passen.

Waarom een uitwisselvoorstel?

Bij het opstellen van een contract gaat grote aandacht uit naar de bovengenoemde documenten met specificaties. Dit gebeurt op basis van individuele wensen van opdrachtgevers, en leidt tot veel werk bij aanbestedingen. Denk hierbij aan specificaties gesteld aan functies, objecten, uit te voeren werkzaamheden en informatieproducten. Als je deze informatie als data aan biedt, dan kunnen deze eisen direct worden ingelezen in de projectbeheersingsomgevingen van opdrachtnemers. Zie voor meer informatie hierover de businesscase.

De eerste stap is om met gebruikers een eenvoudige uitwisselmethode vast te stellen met tabellen (in CSV-formaat). Het doel is om met de meest gangbare applicaties beter te kunnen uitwisselen. Voor de koplopers is de samenhang met de NEN 2660 beschreven; zodat het ook mogelijk is om dezelfde informatie over specificaties uit te wisselen met behulp van linked data.

Je kunt live meelezen

Je kunt het reviewcommentaar teruglezen in het document (gebruik dan de knop “Laad Annotaties”) en  bij de issues op deze plek. Je kunt ook live meelezen in de werkversie die de komende tijd wordt aangevuld naar aanleiding van de review.

De grootste dilemma’s die uit de consultatie naar voren komen:

De beheerorganisaties van CB-NL/ICDD van BIM Loket en van het Provinciaal Contractenbuffet van CROW nemen de komende tijd beslissingen over deze vraagstukken, zodat de definitieve versie van het uitwisselvoorstel in januari gepubliceerd kan worden.