Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Digitale samenwerking Projecten

Onderzoek ILS'en in Nederland

In de B&U-sector zien we een toenemende digitalisering: ontwerp-, engineerings-, uitvoerings- en beheerprocessen worden steeds meer data-gedreven. Dat vereist goede afspraken over de data/informatie die de verschillende participanten in het bouwproces moeten leveren. Een belangrijk instrument om afspraken vast te leggen over te leveren informatie is de Informatie Leverings Specificatie of ILS. De laatste jaren zijn er verschillende ‘standaard ILS’en’ ontwikkeld, die de informatie-eisen specificeren vanuit de viewpoints van onder meer opdrachtgevers, architecten, ontwikkelende bouwers, leveranciers van prefab betonproducten, enzovoort. 

Zo zijn er verschillende interpretaties van het begrip ‘ILS’ ontstaan, ondersteund door verschillende methodieken. Sommigen in de bedrijfstak spreken van een wildgroei. Er is veel behoefte aan standaardisatie op het gebied van ILS’en. Het ligt op de weg van het digiGO BIM Loket om daarin te faciliteren. De eerste stap is een inventarisatie en vergelijking van bestaande initiatieven: wat zijn de overeenkomsten en verschillen, waar liggen de raakvlakken tussen de verschillende initiatieven en wat zouden volgende stappen moeten zijn om tot harmonisatie te komen? De rapportage van het onderzoek kun je hier downloaden.

Met de wildgroei blijkt het mee te vallen: diverse initiatieven verwijzen naar elkaar of borduren op elkaar voort. De open standaarden IFC en NL/SfB spelen in vrijwel alle ILS-initiatieven een belangrijke rol. Er zijn kortom genoeg aanknopingspunten voor concrete vervolgstappen. Het digiGO BIM Loket wil die de komende maanden in nauw overleg met de betrokken ‘ILS-eigenaren’ voorbereiden.