Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 12 december 2022
Gezocht: deelnemers aan publieke review van het afsprakenstelsel DSGO
Geef schriftelijk commentaar en/of via de thematafel

Gezocht: deelnemers aan publieke review van het afsprakenstelsel DSGO

Een belangrijk onderdeel van DSGO, het afsprakenstelsel, is in voorbereiding. In de aanloop naar de release organiseren we een publieke review. Iedereen die geïnteresseerd is in en kennis heeft over digitale ketensamenwerking kan hieraan meedoen. 

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) creëert een set van uniforme afspraken, die zorgen voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de gebouwde omgeving. Het hoofddoel van DSGO is dat alle ketenpartners gemakkelijk en veilig gebruik kunnen maken van beschikbare data gedurende de bouwwerk-levenscyclus.

Aansluiten bij behoeften markt

Een belangrijk onderdeel van DSGO, het afsprakenstelsel, is in voorbereiding. In de aanloop naar de release organiseren we een publieke review. Iedereen die geïnteresseerd is in en kennis heeft over digitale ketensamenwerking kan hieraan meedoen. Met jouw input zorgen we dat de afspraken aansluiten bij de behoefte in de markt en jouw organisatie helpen met realiseren van kansen op het gebied van datadelen en digitalisering!

Houd jij je hiermee bezig en wil je je kennis en ervaring delen, geef je dan snel op! De publieke review bestaat uit twee onderdelen. Je kiest zelf of je aan één of aan beide deel wilt nemen: