Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 9 januari 2023
Leer meer over het DSGO op 17 of 25 januari!

Leer meer over het DSGO op 17 of 25 januari!

 De ambitie van digiGO is om digitalisering in de gebouwde omgeving te versnellen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).

Het DSGO biedt een set van uniforme afspraken, die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de gebouwde omgeving. Het hoofddoel van DSGO is dat alle ketenpartners in de verschillende fases van de levenscyclus van een bouwwerk, straks gemakkelijk en veilig gebruik van beschikbare data kunnen maken. Het afsprakenstelsel legt hier het fundament voor.

In deze informatiesessie lichten wij toe wat DSGO en het afsprakenstelsel is, waarom het relevant is en wat het voor jouw bedrijf kan betekenen.

Je hebt de keuze uit twee data: