Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 13 februari 2023
IFC4.3 wordt getest op geschiktheid voor toepassing in de infra

IFC4.3 wordt getest op geschiktheid voor toepassing in de infra

De beheerders van de BIM basis Infra, de Vereniging Infra Ontwerp (VIO), de Vereniging Nederlandstalige MX Gebruikers (VNMG) en Civil Infra Benelux (CIB) gaan IFC4.3 testen: in hoeverre is deze versie van het bestandsformaat voor BIM-informatie toepasbaar als uitwisselstandaard in de infra? Voor het testen wordt gezocht naar use cases.

Met de komst van IFC4.3 kan de IFC-standaard ook worden toegepast voor het ontwerp van wegen, spoor, havens en scheepvaartwegen, bruggen en tunnels. Door het gebrek aan een open standaard, wisselen partijen in de infra tot nu toe veel gegevens uit tussen softwarepakketten met gesloten standaarden van de software vendors. Door de jaarlijkse updates is het vervolgens iedere keer weer een complexe puzzel, om data uit te wisselen zonder dataverlies.

Eind 2020 hebben de initiatiefnemers van de BIM basis infra onder partners gepolst of er behoefte is aan een open uitwisselstandaard in de infra, zoals de nieuwe IFC4.3. Hieruit bleek een duidelijke JA. Tegelijkertijd was er nog veel onzekerheid of dit echt gaat werken Nu de IFC4.3 beschikbaar is, wordt er samen met de VIO, VNMG en CIB getest, aan de hand van een aantal use cases.

Ook meedoen met deze test? Neem dan contact op met Rick Boers of met Maarten Visser.

Wat is IFC?

IFC is een bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen (BIM-informatie). In zo'n bestand wordt een driedimensionaal geometrisch model van een bouwwerk vastgelegd, inclusief de gegevens van de daarin gebruikte elementen. Zo kan iedereen in de sector werken op basis van dezelfde data, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder.