Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 23 maart 2023
Bouw en Techniek voert snelheid digitalisering op met digiAkkoord tot 2030
Bouw en Techniek voert snelheid digitalisering op met digiAk

Bouw en Techniek voert snelheid digitalisering op met digiAkkoord tot 2030

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende vandaag het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren actief in voor de versnelling van de – noodzakelijke - digitalisering en ketenoptimalisatie. De coalitie van ondertekenaars nodigt andere partijen bovendien van harte uit om zich ook bij dit akkoord aan te sluiten!

Meer foto's vind je op de digiGO website

Groot besef van urgentie

De brede steun voor dit akkoord, hangt volgens Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR), samen met een groot besef van urgentie. “Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen; allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dat alles met zo min mogelijk uitstoot én circulair. Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat steeds meer partners daarop inzetten.”

Sprong voorwaarts

Roger Tan, lid van de BDR en voorzitter van het bestuur van stichting digiGO, is blij met de vele ondertekenaars: “Het platform van stichting digiGO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtige aanjager en regievoerder van digitalisering, van en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in onze sector. Dit digiAkkoord leidt tot nieuwe projecten en programma’s om samenwerking in de keten – meetbaar - verder te digitaliseren, als uitbreiding van de huidige lopende uitvoeringsagenda. We kijken er naar uit om met alle ondertekenende partijen deze grote sprong voorwaarts te maken en de ambities voor 2030, zoals gesteld in het digiAkkoord, te realiseren!”

Rijkswaterstaat: "digiAkkoord essentieel voor opdrachtgevers"

Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat vult aan vanuit de opdrachtgeverskant: “Als RWS is het op orde krijgen en houden van onze data- en informatievoorzieningen voor ons assetmanagement essentieel. Dat is een flinke opgave, want een groot gedeelte van onze informatie wordt door de toeleveringsketen geproduceerd en geactualiseerd en continu digitaal met ons uitgewisseld. Digitalisering in de gebouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking in de keten, duidelijke afspraken, eenduidige standaarden, en digitaal vaardige medewerkers. Dit nieuwe digiAkkoord geeft daar invulling aan.”

Wat omvat het digiAkkoord tot 2030?

Veel betrokken partijen bij het digiAkkoord tot 2030, waaronder het ministerie van BZK, koepelorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties die actief zijn in de gebouwde omgeving, legden in 2019 de basis voor het digiGO netwerk.

Voortbouwend op de sterke samenwerkingsbasis die er met digiGO nu bestaat, is het digiAkkoord tot 2030 een duidelijke nieuwe stap in het sneller benutten van digitaliseringskansen. In digiDeals werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen in concrete projecten en ontsluiten we kennis, ervaring en ons netwerk om die te realiseren. 

Wouter van Daal, aanjager voor de digiDeals: “We tekenen verschillende digiDeals, onder andere over federatief data delen, gebruik van digital twins en de samenwerking met andere branches. De energie van vandaag zetten we vanuit digiGO de komende tijd om in nog meer digiDeals.”

De hele tekst van het digiAkkoord tot 2030 is te downloaden via de digiGO website. Nieuwe partijen kunnen zich daar nog steeds melden als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen.

Een overzicht van ondertekenaars op 23 maart 2023 zie je hieronder:

 1. 2BA Bestand Beheer Artikelen
 2. Aannemersfederatie Bouw & Infra
 3. Aedes
 4. Avelution
 5. AVENTO Group B.V.
 6. Bee4BIM B.V.
 7. BIM-Connected
 8. BIM4ALL
 9. BNA
 10. Branchevereniging hang- en sluitwerk (VHS)
 11. buildingSMART Benelux
 12. Cadvisual Benelux BV
 13. CollaborAll
 14. CROW
 15. DAQS BV
 16. Dutch Green Building Council
 17. FBS
 18. Fedet
 19. G40 (themagroep slimme en duurzame verstedelijking)
 20. GEALAN Fenster-Systeme GmbH
 21. Gemeente Amsterdam
 22. Gemeente Rotterdam
 23. GeoBIMexperts b.v.
 24. GeoBusiness Nederland 
 25. GEONOVUM
 26. Gobar Consulting Group 
 27. HIBIN
 28. ISSO
 29. Ketenstandaard Bouw & Techniek
 30. KOMO
 31. Koninklijke Bouwend Nederland
 32. Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties
 33. MKB Infra
 34. NL Ingenieurs
 35. NVTB
 36. Rijksvastgoedbedrijf
 37. Rijkswaterstaat
 38. SBB Ontwikkelen en Bouwen
 39. Schiphol Group
 40. Synergie NL
 41. SPIE
 42. Stekademy
 43. Stichting Big Data Value Center (BDVC)
 44. Stichting Platform BIM Legal
 45. Stichting Platform Duurzame Huisvesting
 46. Stichting RIONED
 47. TBQ
 48. Techniek Nederland
 49. TNO
 50. TVVL
 51. TwinTopics B.V.
 52. UBA Bouw BV
 53. Van de Klok
 54. Van Ravenswaaij Techniek en Bouw Advies
 55. VBI
 56. VDNDP
 57. VKG Keurmerk
 58. VMRG
 59. W/E adviseurs
 60. White Lioness technologies
 61. Wienerberger