Home Bibliotheek Standaarden

In de Atlas van open BIM-standaarden vindt u een overzicht van de standaarden, en hun onderlinge relaties vanuit verschillende invalshoeken. Naast de bestaande relaties beschrijft de atlas ook gewenste, toekomstige relaties. Daarmee biedt de atlas input voor de plannen van het BIM Loket voor de komende jaren. De bijlage bevat een uitgebreidere beschrijving per standaard, inclusief de relaties met de andere standaarden.  

De atlas is een levend document. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zullen in nieuwe releases van het document worden verwerkt. U kunt de nieuwste versie hier downloaden.

Atlas en roadmap

De atlas beschrijft niet alleen de standaarden die bij BIM Loket in beheer zijn, maar ook verwante standaarden van onze partnerorganisaties en belangrijke internationale standaarden en normen. In het document “Roadmap standaarden analyse c1” zijn de relaties tussen al deze standaarden nader verkend. Beide documenten vormen de input voor de (door)ontwikkeling van de Roadmap standaarden in 2020. De Roadmap vormt op zijn beurt input voor het meerjarenplan van het BIM Loket. Daarnaast is de Roadmap belangrijke input voor het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO), dat de komende jaren op poten wordt gezet in het kader van de DigiDealGO.

Status open BIM-standaarden

Het BIM Loket streeft naar de realisatie van een algemeen geaccepteerd, samenhangend stelsel van open BIM-standaarden dat bouwbreed wordt toegepast. Onze leidraad voor de definitie van open standaarden is het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS) van Forum Standaardisatie. Op dit moment voldoen nog niet alle standaarden die in de Atlas worden beschreven volledig aan de definitie. De standaarden hebben een eigen historie en achtergrond die in een aantal gevallen maken dat volledige openheid nog niet haalbaar is. Op termijn is volledige openheid van alle betrokken standaarden nadrukkelijk het doel waar we als BIM Loket geleidelijk naartoe werken.

Deel deze pagina: