Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Bibliotheek Standaarden
Openheid in 10 criteria

Hoe open zijn onze standaarden?

Open BIM-standaarden zorgen voor uitwisselbaarheid van data tussen verschillende informatiesystemen (interoperabiliteit). Een open standaard kenmerkt zich door open en transparant beheer. Dat houdt onder meer in: 

In de praktijk betekent het dat iedereen de standaard kan gebruiken, en zich in zekere mate kan bemoeien met de ontwikkeling. Zo kan een gebruiker actief zijn in een van de werkgroepen of wensen kenbaar te maken bij openbare consultaties.

Criteria voor openheid

De openheid van een standaard is niet binair weer te geven: open of niet. Wel zijn verschillende openheidaspecten (requirements) te geven. Ken Krechmer heeft hiervoor een model ontwikkeld waarin hij 10 openheidsaspecten vanuit verschillende gezichtspunten op standaarden meet. De criteria in het model van Krechmer zijn in het Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) van het Forum Standaardisatie verder uitgewerkt in variabelen per criteria waaraan scores kunnen worden toegekend; dat maakt openheid tussen standaarden ook vergelijkbaar. In onderstaande tabel zijn de scores weergegeven van iedere standaard die bij het BIM Loket in beheer is. De beheerders van de standaard hebben deze gescoord op een schaal van 0 tot 2. CB-NL is recent gepubliceerd en in gebruik genomen, en scoort daardoor op een aantal aspecten wat lager dan andere standaarden.

Voor een uitgebreide toelichting op de criteria, download het document Meting openheid open BIM-standaarden (november 2017).