Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Bibliotheek Standaarden

Opnamebeleid ‘Pas-toe-of-leg-uit’ lijst

Om toepassing van open BIM-standaarden te stimuleren, streeft het BIM Loket naar opname van de beheerde standaarden op de ‘Pas-toe-of-leg-uit’-lijst (PTOLU) van het Forum Standaardisatie. Het beleid van het BIM Loket is gericht op opname, tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken. Dat kan zijn omdat een standaard zich beter leent voor plaatsing op de lijst ‘Aanbevolen standaarden’, of een nog onvoldoende aantoonbaar draagvlak voor plaatsing bij de betreffende achterban van het BIM Loket.

De PTOLU-lijst vloeit voort uit het open-standaardenbeleid van de Nederlandse overheid. Voor alle organisaties binnen de (semi-)publieke sector geldt een 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting. De lijst is bedoeld om de adoptie van open standaarden te bevorderen. Een standaard waarvan het gebruik bij wet verplicht is, hoeft niet op de lijst, want de wet gaat boven PTOLU.