Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Digitale samenwerking Internationaal

CEN/TC 442 “Building Information Modelling”

Sinds medio 2016 is de Europese normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling” actief. Doel van deze commissie is om de komende jaren een aantal Europese normen te ontwikkelen, die tot doel hebben om “over-de-grens-samenwerking” in BIM-projecten te faciliteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat bouwpartners uit verschillende EU-landen dezelfde (BIM-)taal spreken, bekend zijn met dezelfde standaarden en eenzelfde beeld hebben over (het management van) BIM-processen. Het digiGO BIM Loket is – via de NEN – actief betrokken bij dit normalisatiewerk.

Europese normen moeten worden overgenomen door de nationale normalisatie-instituten van de EU-lidstaten. De normen die de CEN/TC 442 ontwikkelt, komen dus ook als NEN-EN normen in ons land terecht. NEN is bovendien verplicht om eventuele strijdige, nationale normen terug te trekken. De Europese normalisatie kan in potentie verstrekkende gevolgen hebben voor onze nationale BIM-standaarden en manier waarop we in Nederland BIM implementeren. Via deze memo willen wij de Nederlandse bouwwereld op de hoogte brengen (en houden) van de ontwikkelingen in de CEN/TC 442 en de mogelijke consequenties daarvan. 

Downloads

Webinars

Webinar CEN/TC442

In dit webinar gaat het programmateam (Inter)nationale Aansluiting & Ontwikkeling van het digiGO BIM Loket in op de activiteiten in het kader van de Europese normcommissie voor BIM, de CEN/TC 442.

digiGO BIM Loket Online Friday | Levels of Information Need

Er is in de BIM-wereld veel discussie over LOD’s (Levels of Development / Levels of Detail). Niemand weet precies wat ermee wordt bedoeld, welke LOD-niveaus je als opdrachtgever wanneer moet uitvragen en welke informatie je dan als opdrachtgever precies moet leveren. Er is nu een Europese norm, ‘Levels of Information Need’, waarin wordt aangegeven hoe je afhankelijk van het beoogde gebruik de informatieniveaus van dataleveringen zou moeten specificeren. De norm is geheel in lijn met de NEN EN ISO 19650.