Home Digitale samenwerking Internationaal

Sinds medio 2016 is de Europese normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling” actief. Doel van deze commissie is om de komende jaren een aantal Europese normen te ontwikkelen, die tot doel hebben om “over-de-grens-samenwerking” in BIM-projecten te faciliteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat bouwpartners uit verschillende EU-landen dezelfde (BIM-)taal spreken, bekend zijn met dezelfde standaarden en eenzelfde beeld hebben over (het management van) BIM-processen. BIM Loket is – via de NEN – actief betrokken bij dit normalisatiewerk.

Europese normen moeten worden overgenomen door de nationale normalisatie-instituten van de EU-lidstaten. De normen die de CEN/TC 442 ontwikkelt, komen dus ook als NEN-EN normen in ons land terecht. NEN is bovendien verplicht om eventuele strijdige, nationale normen terug te trekken. De Europese normalisatie kan in potentie verstrekkende gevolgen hebben voor onze nationale BIM-standaarden en manier waarop we in Nederland BIM implementeren. Via deze memo willen wij de Nederlandse bouwwereld op de hoogte brengen (en houden) van de ontwikkelingen in de CEN/TC 442 en de mogelijke consequenties daarvan. 

Downloads:

Deel deze pagina: