Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Blogs 3 april 2023

Informatieleveringsspecificatie Energietransitie

In Nederland zijn meerdere informatieleveringsspecificaties opgesteld, die zijn gericht op het maken van goede BIM-modellen voor de bouw van vastgoed. De BIM basis ILS en de ILS Ontwerp & Engineering zijn door een samenwerking van bedrijven in de bouwketen ontwikkeld. Aedes heeft als koepelorganisatie van woningcorporaties een ILS voor planmatig onderhoud ontwikkeld. Maar lenen deze ILS’en zich ook voor het maken van energieberekeningen?

Zijn bestaande ILS’en geschikt?

Op Hogeschool Windesheim is een lectoraat Energietransitie actief. Hier hebben wij onderzocht of de bestaande informatieleveringsspecificaties geschikt zijn om een succesvolle energietransitie van bestaand vastgoed te faciliteren, of dat er voor dat doel een nieuwe ILS moet worden gedefinieerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door de bovengenoemde informatieleveringsspecificaties naast elkaar te leggen en te vergelijken met de invoerparameters van rekensoftware voor energieberekeningen. Deze onderzochte berekeningsmethoden zijn de NTA 8800 (strikt genomen geen energieberekeningssoftware), PHPP (Passief huis) en gebouwsimulatiesoftware.

Ontwikkeling ILS Energietransitie in gang gezet

We moesten vaststellen dat geen van de bestaande informatieleveringsspecificaties echt geschikt is  voor het maken van de genoemde energieberekeningen. Dat is een verwachte uitkomst, want elke informatieleveringsspecificatie is gemaakt voor een bepaald doel. Energietransitie is niet eerder een doel geweest. Dit resultaat leidt er toe dat er een ILS Energietransitie zal worden ontwikkeld.

Uiteraard doet het Lectoraat dit niet alleen. Binnen het Lectoraat worden projecten altijd uitgevoerd met partijen uit het werkveld. In dit geval zijn dat Aedes, Woonstad Rotterdam, TBI, Bouwbedrijf Koopmans, Van der Sluis Technische Bedrijven en Ketenstandaard. Daarnaast hebben we aansluiting gezocht bij digiGO BIM Loket. Deze organisatie is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het onderzoek.

Aansluiting op ILS Configurator

De ILS Energietransitie bevat de gegevensvraag voor meerdere rekenmethodieken, maar het is niet nodig om altijd alle in deze ILS gevraagde gegevens in een BIM-model toe te voegen. Een PHPP-berekening bijvoorbeeld vraagt beduidend meer gegevens dan een invoer voor VABI Elements. Door aansluiting te zoeken bij de ILS Configurator wordt het mogelijk om aan de start van een project keuzen te maken. Alleen de benodigde gegevens voor de gekozen berekening worden dan getoond.

Meer informatie

Het onderzoek op Hogeschool Windesheim omvat nog een tweetal aspecten, te weten de benodigde informatieoverdracht om te komen tot goede installatie-ontwerpen en het vaststellen van de gegevens benodigd voor monitoring van getransformeerde woningen met hun installaties om het functioneren en presteren te kunnen nagaan. De ILS Energietransitie zal naar verwachting begin 2024 beschikbaar komen.

Wil je meer weten over de ILS Energietransitie? Neem dan contact met mij op via w.eschbach@windesheim.nl.

Wiechert Eschbach
Wiechert Eschbach is docent en onderzoeker BIM op Hogeschool Windesheim