Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 5 april 2023
digiGO publiceert 1e publieke versie afsprakenstelsel DSGO
Veilig data delen door bouwketens stap dichterbij

digiGO publiceert 1e publieke versie afsprakenstelsel DSGO

Digitaal samenwerken van een gebouwontwerp tot en met de sloop is een flinke stap dichterbij gekomen: na een succesvolle eerste publieke reviewronde, publiceerde digiGO 31 maart de 1e publieke versie van het afsprakenstelsel als onderdeel van het Digitale Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Dit stelsel wordt iteratief doorontwikkeld het komende jaar.

“Stel je hebt als aannemer een datadienst waarmee andere partijen zich kunnen abonneren op jouw bouwplanning. Dan kunnen ze daarmee notificaties ontvangen als je planning wijzigt. Dan begrijp je wel dat je veel efficiënter en sneller kunt werken, en de kans op fouten minimaal wordt”, legt Bauke Rietveld uit. Hij schetst hiermee een use case, die straks mogelijk gemaakt wordt door het afsprakenstelsel. Bauke is als Lead afsprakenstelsel DSGO verantwoordelijk voor alle inhoud.

Hoe steekt zo’n stelsel precies in elkaar? 

“Het afsprakenstelsel DSGO moet leiden tot een federatief ecosysteem, waarmee je op elk moment en vanaf elke plek in de bouwketen snel en veilig de juiste data kunt raadplegen en zo nodig uitwisselen. Dat gebeurt via de datadiensten van partijen die meedoen in dit stelsel. Om ervoor te zorgen dat die straks onderling goed kunnen samenwerken, moeten ze gaan werken op basis van dezelfde afspraken. Dat regelen we met het DSGO. Zo kun jij als partij in de gebouwde omgeving straks op gestandaardiseerde wijze data delen met verschillende partijen waar je mee samenwerkt.”

Voordelen van een federatief ecosysteem voor data delen

De belangrijkste voordelen van een dergelijk federatief ecosysteem voor datadelen zijn:

Deze aspecten, meer over het stelsel en voorbeelden van use cases, vind je terug in de 1e publieke versie via deze link: https://afsprakenstelseldsgo.atlassian.net/wiki/spaces/DSGO

15 juni tweede Thematafel Afsprakenstelsel DSGO

Iedereen die hierin geïnteresseerd is en er een belang bij heeft, kan nu via de bovenstaande link de huidige versie van het afsprakenstelsel bekijken, en contact opnemen om betrokken te worden bij de doorontwikkeling. Bauke: “Deze ontwikkeling is een iteratief proces. Dat wil zeggen dat we keer op keer inspraakrondes houden om de inhoud van het stelsel af te stemmen met de markt en verder te ontwikkelen. We mikken erop dat in de zomer van 2024 de ontwikkelingen van het afsprakenstelsel DSGO af zijn.” 

De eerstvolgende schriftelijke publieke reviewronde start eind mei en op 15 juni is er een tweede Thematafel Afsprakenstelsel DSGO, waarbij je weer een hele middag mee kunt praten over dit stelsel en de inhoud ervan. We zijn daarvoor specifiek op zoek naar technische professionals die zich bezighouden met API-specificaties, naar mensen die verantwoordelijk zijn voor de juiste toepassing van data binnen hun organisatie en naar juristen die mee willen kijken op de juridische aspecten. Houd voor de locatie en tijden de digiGO website in de gaten.

Meer over digiGO en DSGO

Het afsprakenstelsel DSGO vormt de kern van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Dit is een van de vier ambities waaraan branchebreed wordt gewerkt via de stichting digiGO. Meer over digiGO en DSGO vind je op www.digigo.nu