Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 15 mei 2023
Uitwisselen van areaalgegevens: analyse van drie infraprojecten

Uitwisselen van areaalgegevens: analyse van drie infraprojecten

Dagelijks worden grote hoeveelheden data uitgewisseld over onze gebouwde omgeving. Dit gebeurt zowel tijdens bouw-, en renovatieprojecten als bij het uitvoeren van onderhoud. De toenemende datavolumes vragen om een nieuwe aanpak voor deze uitwisseling om verlies en misinterpretatie van informatie tegen te gaan en de kwaliteit hoog te houden. Provincie Gelderland maakte lange tijd gebruik van COINS als middel om areaalgegevens uit te wisselen. Rakesh Kalpoe van Arcadis (inmiddels Provincie Zuid-Holland) en Lucas Verhelst van BIM-Connected hebben hiernaar een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gebruikerscommissie COINS - CB-NL van digiGO, met financiering de Provincie Gelderland.

Onderzoek naar informatie-uitwisseling 

Uit interviews met de opdrachtgever en de aannemers komen knelpunten en behoeften naar voren, die nog steeds geldig zijn, ook bij het gebruiken van de opvolgers van COINS: ICDD en de NEN 2660-2.  

Uit de analyse van de verschillende projecten blijkt dat de partijen positief zijn over het idee om geïntegreerd informatie te leveren. Ook zijn de partijen uiteindelijk tevreden over de samenwerking in de projecten. 

Aanbevelingen 

Dit document is het resultaat van een analyse van de gegevensuitwisseling bij drie projecten. Uit interviews met de opdrachtgever en de aannemers komen knelpunten en behoeften naar voren. Deze zijn vertaald in enkele concrete aanbevelingen. 

Verdere implementatie ISO19650

Het ISO19650 proces wordt binnen de projecten in grote lijnen al aangehouden. De belangrijkste aanbeveling op dat gebied is om in de toekomst bij inschrijving al een BIM-Uitvoeringsplan, een Mobilisatieplan en een Risicobeoordeling uit te vragen, en de informatieleveringen specifieker te maken.  

Maak informatie automatisch controleerbaar 

Vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat een duidelijke behoefte om geautomatiseerd te kunnen controleren of een informatielevering aan de eisen voldoet. Hiervoor is viewer en validatie tooling nodig en moeten de eisen op machine leesbare wijze worden opgeschreven in de objecttypenbibliotheek en uiteindelijk ook in de informatieleveringsspecificatie. 

Extra kennis over onderliggende technologieën nodig 

De markt voor tooling bij de gekozen methode is nog niet volwassen. Er is behoefte aan meer commerciële of open tooling op dat gebied. Het formuleren van best-practices kan helpen om tooling generieker in te kunnen zetten. Ook kan daarmee de drempel voor andere opdrachtgevers en opdrachtnemers worden verlaagd om op de genoemde manier uit te kunnen wisselen. Tot die tijd is het voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever nodig, om kennis in huis te halen van geometrische datavormen en linked data technologiën.  

Houd het simpel 

Voor kleinere organisaties is het leveren van complexe dataleveringen vaak lastig haalbaar. Bovendien is dit voor kleine projecten of onderhoudswerkzaamheden ook niet altijd nodig. Aan te bevelen is om een versimpelde werkwijze te verzinnen waarmee kleine, simpele dataleveringen direct kunnen worden gedaan vanuit spreadsheet en CAD systemen, die wel aansluiten op de informatiebehoefte van de opdrachtgever.