Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 23 mei 2023
Volop aandacht voor actuele thema’s tijdens beheerdersdag 2023

Volop aandacht voor actuele thema’s tijdens beheerdersdag 2023

‘Hé Chat GPT, kun je een huis voor me ontwerpen?’ Zo luidde de prikkelende titel van een van de drie workshops op 17 mei, tijdens de digiGO BIM Loket Beheerdersdag. Een dag waarop we met plezier terugkijken, want er werd volop genetwerkt en uit de reacties blijkt dat de deelnemers met een ‘rugzak’ vol tips en inzichten naar huis gingen.

De beheerdersdag werd de afgelopen jaren door het BIM Loket op poten gezet en wordt vanaf nu elk jaar onder de digiGO vlag georganiseerd. Hij is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en het beheer van open standaarden en richtlijnen.

Van cybersecurity tot AI

Gastspreker was dit jaar Joep Kaiser van Fox-IT, die de middag startte met een uitgebreide toelichting op Cybersecurity risico’s. Vervolgens kon er worden gekozen uit drie inspirerende workshops: Manager Standaarden digiGO BIM Loket Henk Hutink gaf zijn kijk op standaardisatie en zoomde daarbij in op het hele spectrum van standaarden en richtlijnen waar digiGO zich de komende tijd op focust. Ketenlandschapsarchitect DSGO Martijn van Glabbeek lichtte de stand van zaken rond de ontwikkeling van het digitaal afsprakenstelsel toe, legde onder andere relaties met standaarden en use cases. En in de derde workshop kwam een wel heel actueel thema aan bod: AI. Wat is dat nu echt, gaat dit ons in de bouw helpen en hoe dan? Ties Rijkers, Partner Planalogic, vertelde dat deze techniek nu al wordt ingezet, bijvoorbeeld om vanaf ‘dag 1’ inzicht te geven in de (on)mogelijkheden van een bouwlocatie.

Joep Kaiser van Fox-IT ging als keynote speaker in op cybersecurity.
Ketenlandschapsarchitect DSGO Martijn van Glabbeek lichtte de stand van zaken rond de ontwikkeling van het digitaal afsprakenstelsel toe.