Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Standaarden en richtlijnen Open BIM-standaarden

Ons palet van open standaarden

In hoeverre draagt ETIM bij aan een open BIM-proces? Wat borg je met NL-SfB of IMGeo? En op welk moment in het digitale bouwproces pas je ICDD toe? Om je snel wegwijs te maken, delen wij het open standaarden palet op verschillende manieren in.

1. Open standaard per BIM Level

In hoeverre draagt de standaard bij aan een open BIM-proces?

De BIR kenniskaart 1 toont in een oogopslag op welk BIM-level een standaard zich bevindt: van 0 – een document georiënteerde afspraak waarbij niet of nog nauwelijks sprake is van digitaal werken – tot en met level 3 – de standaard draagt in hoge mate bij aan het geïntegreerd delen van data. 

2. Type open standaard

Waar is de standaard vooral voor bedoeld?

Het digiGO BIM Loket maakt onderscheid in in typen standaarden. Daarbij volgen we de indeling van BuildingSMART:  

3. Open standaard per bouwfase

Op welk moment in het digitale bouwproces speelt de open standaard een belangrijke rol?

Is dat tijdens het ontwerp, de initiatieffase of juist bij de uitvoering? Of is de standaard in al die fasen van belang? 

4. Open standaard per sector

Voor welke sector is de open standaard vooral van belang?

Is de standaard vooral bedoeld voor de GWW- of B&U-sector? Specifiek gemaakt voor de Geowereld? Of is hij breed inzetbaar, dus sector-overschrijdend? 

Beheer varieert

Een deel van de open BIM-standaarden in ons palet wordt beheerd door relevante kennisinstituten, waarmee we nauw samenwerken. Het overige deel valt geheel onder eigen beheer van het digiGO BIM Loket. Meer over het beheer van open standaarden vind je elders op deze site.

Atlas van open BIM-standaarden

Meer weten? Zie BIR Kenniskaart nr. 2 en onze Atlas van open BIM-standaarden. Deze atlas is een levend document. Daardoor biedt hij een actueel, compleet overzicht, en zoomt onder andere in op relaties tussen open standaarden, vanuit verschillende invalshoeken.