Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 25 oktober 2023
Vastleggen van duurzaamheidsgegevens in de B&U. Vul de enquête in!

Vastleggen van duurzaamheidsgegevens in de B&U. Vul de enquête in!

Werk jij als opdrachtgever, installateur of (gebouw)beheerder in de B&U-sector en heb jij te maken met gestructureerd vastleggen en uitwisselen van data? Vul dan de online enquête in over duurzaamheidsgegevens in de B&U. Doel is om te laten zien wat een OTL kan bijdragen om een duurzaamheidsvraagstuk op te lossen tijdens de beheer- en onderhoudsfase. 

OTL voor de B&U

Gobar en BIMW zijn in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en digiGO gestart met een Proof of Concept OTL voor de B&U-sector. Dit project maakt deel uit van het digiGO Versnellingsproject “Draaiboek en beproeving OTL-implementatie”.

Context van de PoC

In het kader van dit Versnellingsproject is een aantal use cases opgesteld, met enerzijds als doel om de meerwaarde van een OTL aan te tonen en anderzijds om producten op te leveren die in de praktijk ingezet kunnen worden.

Een van deze use cases is het inzetten van een (stukje) OTL voor de B&U sector-met aandacht voor duurzaamheidsgegevens die nodig zijn tijdens de beheer-en onderhoudsfase van een gebouw.

De B&U staat voor een grote opgave om invulling te geven aan duurzaamheidsvraagstukken in de beheerfase van gebouwen. Een voorbeeld is het vervangen van een CV voor een warmtepomp. Om het aantal warmtewissels te kunnen opschalen, is het handig om routinematig te werk te kunnen gaan. Digitalisering kan daarbij een belangrijke rol spelen, vooral als het gaat om de voor een warmtewissel benodigde informatie snel verzameld te krijgen. De verwachting is dat een Object Type Bibliotheek (OTL) hierbij kan helpen om op een gestructureerde manier de benodigde informatie te verzamelen.

Doel van de enquête en vervolgstappen

De aangeboden enquête heeft als doel om te inventariseren:

Deze inventarisatie zal de basis vormen voor een aantal werksessies die worden georganiseerd met stakeholders en mensen uit de sector die graag bij willen dragen aan deze PoC. Er wordt een tweetal werksessies georganiseerd:

Wat levert dit project uiteindelijk op?

Voor wie?

Ben jij bezig met het gestructureerd vastleggen en uitwisselen van data en werkzaam in een van de volgende rollen:

Dan nodigen we je van harte uit om deze enquête in te vullen!

Het kost je hooguit 10 minuten. Voor het invullen van deze enquête hoef je geen specifieke OTL-kennis te hebben.

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!Illustratie "Questionnaire" created by berkahicon