Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Bibliotheek Standaarden

Merkenstrategie BIM Loket

Hoe gaat het BIM Loket als samenwerkingsverband, als ‘clubhuis’ van open standaarden, om met het eigen, centrale merk, ten opzichte van achterliggende merken?

BIM-clubhuis

Het BIM Loket is een samenwerkingsverband van partijen met elk een eigen identiteit en bekendheid. Sinds de komst van het BIM Loket in 2015 hebben de standaarden, die daarvoor bij de verschillende kennisinstituten in beheer waren, een centraal loket gekregen. Een BIM-clubhuis van, voor en door de sector. Het BIM Loket zorgt voor eenheid in de verscheidenheid van achterliggende merken van betrokken partijen en standaarden.

Met de bundeling streven we een grotere bekendheid na, en daarmee een breder bereik. Dat vraagt om een heldere profilering van het centrale merk BIM Loket. Daarmee doen de andere merken in het 'clubhuis' bewust een stapje terug. Tegelijkertijd blijft hun merkkracht en die van de verschillende standaarden van grote waarde: het BIM Loket concurreert niet met partners, maar staat op sterke schouders. Alle betrokken kennisinstituten, maar ook de relevante brancheorganisaties en financiers van het BIM Loket krijgen dan ook een profilering op de website.

Huismerken

Het palet aan open standaarden dat het BIM Loket aanbiedt, valt uiteen in twee categorieën: de huismerken en de partnerstandaarden. Huismerken zijn standaarden die volledig zijn overgedragen aan het BIM Loket: COINS, NLCS, CB-NL, VISI, GB-CAS, NL/SfB. Deze beheert het BIM Loket volgens de BIM Loket beheerrichtlijn. We werken daarbij nauw samen met verschillende kennisinstituten binnen de bouw. 

Huismerken herken je aan een combinatielogo. De meeste standaarden beschikten al over een eigen logo. Op de website en in andere uitingen worden de logo’s van BIM Loket en van de standaarden gecombineerd:


Partnerstandaarden

Daarnaast vormt het BIM Loket de etalage voor een aantal partnerstandaarden. Open standaarden, die om uiteenlopende redenen niet aan ons zijn overgedragen. Dit zijn IFC, ETIM, DICO, NLRS, CityGML en IMGeo. Hierbij hanteren we een ‘shop-in-shop’-benadering: de kwaliteitsproducten van verschillende merken en de BIM Loket huismerken hebben we in één ‘warenhuis’ bijeengebracht.