Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Digitale samenwerking Digitalisering

De bouw digitaliseert

Onze gebouwde omgeving verandert in hoog tempo. De vraag naar woonruimte blijft groeien. Een groot aantal bruggen, Een viaduct is een grote verkeersbrug die meestal uit meerdere overspanningen bestaat. Een viaduct onderscheidt zich van een tunnel door de afwezigheid van natuurlijke elementen tussen de kruisende infrastructuur. Bij een tunnel zijn er wel natuurlijke elementen aanwezig.viaducten en andere kunstwerken is aan vervanging toe. We gaan energieneutraal en circulair bouwen. En we hebben haast! Een complexe opgave.

Een cultuur van digitaal samenwerken 

Om aan deze opgave te kunnen voldoen, moeten de bouw- en infrasector zich deels opnieuw uitvinden. Traditionele werkmethoden en sterke fragmentatie staan een snelle opschaling en kwaliteitsimpuls in de weg. We zullen intensief digitaal en integraal moeten gaan samenwerken. Informatie wordt daarbij structureel gedeeld, zowel tijdens bouw, beheer als gebruik. Dat vraagt dat we buiten de kaders van onze eigen organisaties durven gaan, en organisatieoverschrijdend willen denken. De verbindende factor bij die cultuurverandering is digitalisering. Of, zoals we het bij het digiGO BIM Loket meestal aanduiden: BIM.  

Digitalisering, informatisering en BIM

Deze verwante begrippen worden veel door elkaar gebruikt. Het digiGO BIM Loket hanteert de term BIM in de meeste brede betekenis van digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Zonder in een semantische discussie te willen verzanden, zetten we de belangrijkste termen nog even op een rij: