Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 8 januari 2020
NL/SfB krijgt update installatietechniek

NL/SfB krijgt update installatietechniek

Eind december kwam een update beschikbaar van de veel gebruikte classificatie NL/SfB. De expertcommissie NL/SfB heeft vorig jaar hard gewerkt aan een update voor het onderdeel installatietechniek.

Gelopen traject

In 2018 werd gestart met het traject om te komen tot een update van de installatietechnische hoofdstukken van NL/SfB. Er waren veel wensen uit de markt om deze onderdelen een vernieuwing te laten ondergaan en betere aansluiting te laten hebben bij de huidige stand van techniek en gebruik.

Begin 2019 vond een consultatieronde plaats waarin commentaar en inzichten zijn verzameld uit de markt. De expertcommissie NL/SfB heeft deze input gebruikt om een afgewogen vernieuwing door te voeren en alle wensen zo goed mogelijk een plaats te geven. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de hoofdstukken 5- en 6-.

Nieuwe versie

De volgende bestanden zijn voor u beschikbaar:

Ondanks dat er nog een aantal details is aan te vullen willen wij u graag deze nieuwe lijst beschikbaar stellen zodat u hier vast mee aan de slag kunt.

Wat nog volgt in dit nieuwe jaar

Deze uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking tussen BIM Loket, Ketenstandaard/STABU en verschillende marktpartijen. Voor aanvullingen, kritiek, lof uitingen en wensen kunt u contact opnemen via radboud.baayen@bimloket.nl.