Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Digitale samenwerking Digitalisering

Standaarden voor BIM

De belofte van BIM is dat informatie stroomt tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk. Elke betrokken partij kan in zijn eigen systeem beschikken over alle relevante informatie, en er zelf informatie aan toevoegen. Zo kan de architect zijn ontwerp uitwerken in zijn ontwerp-applicatie. De constructeur bouwt hierop voort in zijn constructiesoftware. En de aannemer voegt hier vanuit zijn perspectief weer nieuwe informatie aan toe. Idealiter blijft alle relevante informatie beschikbaar tijdens de beheerfase en zelfs bij sloop en hergebruik van materialen. 

Open BIM-standaarden 

Om die belofte waar te kunnen maken, zijn standaarden nodig. Deze zorgen voor een eenduidige uitwisseling van informatie. Het digiGO BIM Loket biedt een palet van open BIM-standaarden die het stromen van informatie bevorderen. Per standaard vind je op deze website informatie over aard en doel van de standaard en over het beheer.

BIM Loket en NEN

digiGO BIM Loket ontwikkelt en beheert open (BIM) standaarden. NEN ontwikkelt en publiceert normen en technische afspraken. Er bestaan sterke relaties tussen verschillende digiGO BIM Loket standaarden en NEN-normen. NEN en BIM Loket werken dan ook goed samen. Experts van het digiGO BIM Loket zijn betrokken bij de ontwikkeling van nationale en internationale normen die raken aan de standaarden van het digiGO BIM Loket. Daarnaast is NEN de organisatie die BIM-standaarden die bij BIM Loket in beheer zijn, op internationaal niveau kan inbrengen bij ISO en op Europees niveau bij CEN. Afspraken voor de samenwerking tussen het digiGO BIM Loket en NEN liggen vast in de notitie “Samenwerking NEN en BIM Loket” die op de sites van beide organisaties is gepubliceerd.

Software

BIM-standaarden zijn veelal ingebed in software. De gebruiker zal zich over het algemeen niet bewust zijn van het feit dat hij of zij een specifieke standaard gebruikt. Alles gebeurt onder de motorkap. Toch is het belangrijk dat je weet in welke software je open BIM-standaarden kunt vinden. Om je daarbij te helpen heeft het digiGO BIM Loket de website Vergelijkbimsoftware in het leven geroepen.