Home Standaarden en richtlijnen Open BIM-standaarden
Nederlandse Revit Standaard

NLRS

 


De NLRS (Nederlandse Revit Standaard) is een open standaard die afspraken vastlegt over het gebruik van naamgeving, modelstructuur, gebruik van parameters, etc. voor het softwarepakket Autodesk Revit. De NLRS maakt het gebruik van andere open standaarden mogelijk, zoals CB-NL, IFC en NL/SfB. 

NLRS zorgt ervoor dat alle bouwpartijen die met het modelleringspakket Autodesk Revit werken hun informatie op dezelfde wijze structureren. Zo is de informatie in het gebouwmodel bij een aanbesteding eenduidig en eenvoudig opnieuw te gebruiken. Dit maakt het werken met BIM een stuk gemakkelijker en voorkomt dat bouwpartijen afhankelijk raken van een leverancier (vendor lock-in). Bovendien kun je vanuit Revit gestandaardiseerde en leveranciersonafhankelijke IFC-bestanden exporteren, met een eenduidige uniforme structuur. Zo kan een aanbestedende overheid of andere ontvangende partij de IFC-bestanden eenduidig interpreteren en gebruiken, ook als deze geen Autodesk Revit gebruikt.