Home BIM Loket Helpdesk

Wanneer noem je een standaard open?

Voor de definitie van open standaarden baseert het BIM Loket zich op BOMOS. Dat is het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden van Forum Standaardisatie. De criteria die BOMOS hanteert kunt u vinden op de pagina Waarom open standaarden onder Wanneer is een standaard open?

Welke open standaarden beheert het BIM Loket?

Een deel van de open BIM-standaarden in ons palet is volledig in beheer bij het BIM Loket. Het overige deel wordt extern beheerd, door relevante kennisinstituten waarmee we nauw samenwerken. Voor het beheer van de eigen standaarden heeft het BIM Loket een vaste beheerorganisatie ingericht. Meer weten? Lees dan de pagina Beheer van open BIM-standaarden.

Aan welke voorwaarden moet het beheer van open standaarden voldoen?

Heel kort samengevat betekent goed beheer van open standaarden dat een beheerder: de werking geregeld checkt, standaarden waar nodig actualiseert en verbetert, bugs oplost en kleine gebruikerswensen meeneemt. Meer weten over beheer? Lees dan de pagina Beheer van open BIM-standaarden.

Andere vragen?

Heeft u een brandende vraag en staat het antwoord hier niet bij? Stel uw vraag dan direct aan onze helpdesk. Suggesties voor vragen die volgens u bij de veelgestelde vragen thuishoren, kunt u doorgeven via redactie@bimloket.nl. Alvast bedankt! 

Deel deze pagina: