Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 1 mei 2020
Online Friday ‘Van vergadertijger naar online superstar’

Online Friday ‘Van vergadertijger naar online superstar’

Hoe word je een superster in online samenwerken? “Om te beginnen door dagelijkse richtlijnen vast te leggen”, weet Jeroen Pat (SSC-ICT Consultant bij TBI). Met de belofte ‘Van vergadertijger naar online superstar’ gaf hij 24 april een aantal zeer bruikbare tips, tijdens ‘BIM Loket Online Friday’.

In informele sfeer napraten over de ontwikkelingen in de wereld van digitalisering van de gebouwde omgeving. Dat is het doel van BIM Loket Online Friday, het online ‘café’ dat we sinds kort om de twee weken organiseren. We delen het laatste nieuws en peilen de stemming met grappige vragen als ‘Hoeveel mensen kunnen er binnen komen lopen tijdens jouw online overleg?’ Tot wat meer serieuzere als ‘Hoeveel video conferences had jij afgelopen week?’  

Maar liefst 15 van de 28 deelnemers aan BIM Loket Online Friday bleken in een week tijd 10 of meer keer online te hebben vergaderd. Dit onderstreept wat we eigenlijk wel weten: video conferencing is booming. Sommigen zijn er al veel langer mee bezig en dus heel bedreven in. Anderen zijn er ‘dankzij’ de coronacrisis pas dit voorjaar echt mee aan de slag gegaan. In één maand groeide het aantal gebruikers van online tools 3x zo hard als daarvoor, tot circa 2,7 miljard gebruikers wereldwijd.  

Jeroen Pat wees onder andere op een handig overzicht van de top 22 van web conferentietools in de wereld, die je vindt in een recente blog van online digitaal marketing ‘goeroe’ Shane Barker. Barker gaat daarbij ook in op de vraag hoe je met web conferencing en andere online meeting tools je business verder kunt versterken. Jeroen: “Welke tools jij exact inzet, is uiteraard afhankelijk van het doel dat je voor ogen hebt met je meeting. Vaak zul je meerdere tools combineren. Zo gebruiken wij een online whiteboard via Miro, maar dat kan bijvoorbeeld ook met Google docs.”  

Richtlijnen en toekomst

Zeker in de eerste crisisweken moesten velen wennen aan het thuiswerken en hun online ‘draai’ vinden. “Waarbij je zag dat we meer van elkaar accepteerden dan anders.” Intussen zou iedereen zijn online werkomgeving nu wel min of meer op orde moeten hebben. “Om gestuntel en irritaties voorkomen, hebben we bij TBI dagelijkse richtlijnen vastgelegd.” Onder andere Microsoft Teams biedt handige documentatie om online video conferencing verder te professionaliseren. “Dan heb je het over spelregels rondom het aantal deelnemers, beveiliging, privacyinstellingen die het delen van documenten verhinderen, en zo voorts.”

Na een korte uiteenzetting van tools en het belang van gezamenlijke spelregels, wierp Jeroen ook nog even een blik vooruit. “Ik voorzie dat het niet lang meer duurt, voordat we niet meer gescheiden van elkaar op een schermpje zichtbaar zijn. Next level is dat we ons samen in dezelfde virtuele ruimte bevinden.” En mondjesmaat gebeurt dat volgens Jeroen ook al. “Inbellen met behulp van een VR-bril is immers al mogelijk, en met online 3D engines zoals Xuver en een Hololens – waar wij bij TBI al mee experimenteren – kun je je klanten al virtueel meenemen in jouw ontwerp.” 

Presentatie en thema’s komende tijd

Was je 24 april niet in de gelegenheid om aan te haken bij de BIM Loket Online Friday, of wil je Jeroens tips plus handige links nogmaals langslopen? Download dan hier zijn presentatie.

Gezien de belangstelling gaan we de komende tijd door met het organiseren van een BIM Loket Online Friday. Om de twee tot drie weken praten we op vrijdagmiddag een uurtje bij over de ontwikkelingen in de wereld van digitalisering van de gebouwde omgeving. We delen het laatste nieuws, peilen de stemming en behandelen een actueel thema. Heb je hiervoor een suggestie? Mail je idee dan naar info@bimloket.nl