Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 28 mei 2020
Versnellingsproject ILS Configurator van start!

Versnellingsproject ILS Configurator van start!

Hoe krijg je ILS’en eenvoudig toegepast in concrete projecten? De ILS Configurator gaat hierin voorzien! Dit nieuwe marktinitiatief in samenwerking met het BIM Loket, gaat nu van start als DigiDealGO Versnellingsproject.

De wereld van ILS’en, richtlijnen en andere hulpmiddelen om BIM op een project te organiseren, verandert in een rap tempo. Waar 4 jaar geleden de BIM basis ILS in zijn vorm de enige praktische invulling van open standaarden was, zijn er nu legio ILS’en die vanuit verschillende disciplines en met verschillende scopes zijn ontwikkeld. Een beweging die enkel is toe te juichen, want dat betekent dat de markt de noodzaak en het nut van dergelijke richtlijnen onderschrijft. Maar tegelijkertijd is het een enorme uitdaging om ILS’en in een project op een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier toegepast te krijgen. Een van de dealbreakers bij de totstandkoming van de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E) was dan ook dat met de huidige configuratie van tools en middelen om tot een project specifieke ILS te komen, de gebruiksvriendelijkheid en daarmee laagdrempeligheid in het gedrang zijn gekomen.  

Laagdrempeligheid voorop

Met die feedback was het idee voor een ILS Configurator geboren. Er moest iets komen om die laagdrempeligheid en gebruiksvriendelijkheid te borgen, want op de inhoud vinden partijen elkaar steeds vaker. Zonder deze ontwikkeling kan de adoptie van de ILS O&E en ILS’en in het algemeen in gevaar komen. Waarom dan niet de krachten bundelen en aan de slag gaan met een Configurator die dat probleem kan verhelpen?

Net als bij de BIM Basis ILS en de ILS O&E draait de ontwikkeling van de ILS Configurator vooral op de belangeloze inzet van enthousiaste vrijwilligers, vaak in staat gesteld door hun werkgever om hier tijd in te steken. De projectorganisatie is ondergebracht bij het BIM Loket, dat het uiteindelijke resultaat – de ILS Configurator – beschikbaar zal maken voor iedereen die ermee wil werken.  

DigiDealGO Versnellingsproject

Omdat deze ILS Configurator ons morgen helpt met de problematiek van vandaag, maar ook in lijn is met de stip op de horizon van de DigiDealGO, namelijk de digitalisering van de gebouwde omgeving, is het initiatief ingediend als een versnellingsproject bij het Digiteam. Het stempel “Versnellingsproject” en de support van de DigiDealGO onderstrepen het belang van de ILS Configurator voor de sector. Want de digitalisering van die gebouwde omgeving begint door eenduidig te communiceren over onze integrale informatiebehoefte. 

Financiering ILS Configurator

Het mooie nieuws is dat het projectvoorstel inmiddels is goedgekeurd, de eerste financiële middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit het Digiteam en Bouwend Nederland en er een grote groep met enthousiaste marktpartijen klaarstaat om zich op basis van in-kind bijdragen voor het project in te zetten. Daarmee zijn we er nog niet om het gehele project te financieren en realiseren, maar we kunnen van start! 

Randvoorwaarden

Om hier gestructureerd invulling aan te kunnen geven, beginnen we met werkpakket A-I, waar de algemene voorbereiding op het proces van de ontwikkeling van de ILS Configurator centraal staat. Wie zijn de stakeholders? Wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de kaders? En wat is een realistische planning en begroting? Tevens zal er druk gezocht gaan worden naar financiering die nodig is om de volgende werkpakketten te kunnen realiseren. Als alle randvoorwaarden zijn geschept, kunnen we aan de slag met het echte werk, de realisatie van een Minimal Viable Product van de ILS Configurator (werkpakket A-II en B). Zie in de infographic hieronder hoe het proces voor werkpakket A-II en B eruit gaat zien.


Meedoen?

Wordt u hier net zo enthousiast van als de initiatiefnemers? Ziet u kansen of wilt u graag betrokken raken? Laat het weten via info@bimloket.nl.