Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home digiGO BIM Loket Helpdesk

Vragen over ISO 19650

Wanneer komt de Nederlandse vertaling van ISO 19650?

Zijn er Nederlandstalige documenten die je kunt gebruiken voor een ISO 19650 certificering (werken volgens BIM Level 2)? Die vraag komt regelmatig binnen bij onze helpdesk. Hieronder het antwoord van programmamanager Internationale Aansluiting Dik Spekkink:

Er komt een Nederlandse vertaling van de internationale norm NEN-EN-ISO 19650. Die bestaat uit deel 1 en 2. Een eerste concept van deel 1 ligt deze zomermaanden ter beoordeling bij de NEN-normcommissie 381184 (de Nederlandse spiegelcommissie van de CEN/TC 442 “Building Information Modelling” en de ISO/TC59/SC 13, de internationale normcommissies waar de 19650 vandaan komt). Er is nog enige discussie over het wel of niet overnemen van Engelse termen en afkortingen als EIR, BEP en CDE, daar moet de normcommissie een ei over leggen.

Geen vertaling richtlijn

Er zijn geen plannen voor vertaling van de UK Guideline ISO 19650. Dat is geen stuk van ISO of CEN, dus daar gaat de Nederlandse spiegelcommissie niet over. Wel zou het in de lijn van een organisatie als BIM Loket liggen om een Nederlandstalige, op de Nederlandse mores toegesneden implementatierichtlijn te maken. Maar ook daar zijn op dit moment geen plannen voor. Wel gaan we in het 2e halfjaar onze modellen BIM Protocol en BIM Uitvoeringsplan aanpassen aan NEN-EN-ISO 19650-1 en -2.  

ILS programma

Bovendien is het BIM Loket onder aanvoering van Dik Spekkink gestart met een ‘ILS-programma’, met de B&U-opdrachtgevers in het Opdrachtgeversforum. Daar wordt 19650 als leidraad gebruikt. De opdrachtgevers (met name RVB) willen dit aangrijpen om hun interne BIM-beleid beter vorm te geven. De opdrachtgevers willen nadrukkelijk afstemmen met marktpartijen die ook met veelbelovende ILS-achtige initiatieven bezig zijn, zoals de ILS Ontwerp & Engineering, de ILS Configurator, de Handreiking ILS van de BNA en initiatieven vanuit VNG en enkele grote gemeenten om tot een ILS voor vergunningaanvragen te komen. 

Andere vragen?

Heb je een brandende vraag en staat het antwoord hier niet bij? Stel je vraag dan direct aan onze helpdesk. Suggesties voor vragen die volgens jou bij de veelgestelde vragen thuishoren, kun je doorgeven via redactie@bimloket.nl. Alvast bedankt!