Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home Bibliotheek BIM Loket D-Day 2020 archief
BIM Loket D-Day 2020 online

Sessies ronde D

Thema: Eén doel, één taal!

Klik op de titels om de sessies terug te kijken via Vimeo.

Sessie D1 | Lancering BIM basis ILS versie 2: een eerste indruk

Het afgelopen jaar heeft de beheerorganisatie hard gewerkt aan een nieuwe versie. Vandaag is het zover, de lancering van de BIM basis ILS versie 2. We geven je graag een eerste inkijk in deze nieuwe versie.

door Jeffrey Truijens, voorzitter Beheercommissie BIM Basis ILS en manager integrale processen & informatie VDNDP i.s.m. Lex Ransijn, BIM Implementatie Strateeg

Thema: DigiDare

Sessie D2 | Digitale Durfal: BIM basis Infra

Goed voorbeeld uit de praktijk!

De jury over deze finalist van de DigiDare Award: “De bedenkers hebben goed gekeken naar het voorbeeld en de ervaringen van de BIM basis ILS en brengen hier van onderop en met veel energie een soortgelijke beweging in de infra tot stand. Dat in zo korte tijd al bijna 70 partners zich hebben aangesloten, geeft vertrouwen dat dit een succes gaat worden.” Bekijk de inzending hier.

door Paulus Eckhardt en Rick Boers, kartrekkers BIM basis Infra

Thema: BIM Gebruik

Sessie D3 | Versnellingsplatform voor Digitale Participatie bij Plannen & Ontwerpen – door COVID-19 de terughoudendheid voorbij!

COVID-19 heeft traditionele participatie- en stakeholderbijeenkomsten bij bouwprocessen moeilijk gemaakt. Digitale participatietools bestonden al langer, maar werden nog niet breed toegepast. Onbekendheid met de tools speelt daarbij een rol, net als technische problemen en bezwaren rond legitimiteit, beveiliging en privacy. De lockdown zorgt nu voor een stroomversnelling. Als NLingenieurs hebben we het initiatief genomen tot een Versnellingsplatform. Als eerste stap, met focus op B&U en de stedelijke leefomgeving, werken we nu aan overzicht met concrete voorbeelden, best practices en tools. Dit willen we tonen, bespreken en toetsen tijdens deze sessie.

door Han de Wit, manager business development TAUW en Otto Schepers, Sectorhoofd Digital Acceleration and Support Witteveen&Bos 

Thema: CollegeTour

Sessie D4 | De beste gebouwen voor mensen en organisaties. Hoe? 

Betere kantoren - en zelfs steden - die gezond gedrag stimuleren, betere zorggebouwen die stress reduceren, maar ook gevangenissen en stations die beter passen bij de behoeften van de samenleving. Leer hoe je samen betere ruimte en dienstverlening bedenkt.

door Mark Mobach, lector Facility Management Hanzehogeschool Groningen

Thema: digiGO

Sessie D5 | Werksporen van digiGO: Digitale Toelevering

In de toeleveringsketen moeten producten, diensten en informatie worden geleverd. Digitalisering in deze keten biedt kansen om de vindbaarheid, uitwisselbaarheid, toegankelijkheid, snelheid te verbeteren. De digitalisering van de toeleveringsketen loopt achter, waardoor deze kansen niet worden benut. Informatie is bijvoorbeeld niet uitwisselbaar en datakwaliteit is beperkt.

door Rien Wabeke, lid DigiTeam Ketenstandaard Bouw en Techniek | Luuk d’Hooghe, manager Standaardisatie Ketenstandaard Bouw en Techniek | Rob de Jeu, projectleider Traceable Bouwen en Installeren Berenschot | Fabian Nullmeier, projectleider Traceable Bouwen en Installeren Berenschot 

Thema: Circulair bouwen

Sessie D6 | Circulaire bouw: fysiek en digitaal

Binnen Platform CB’23 werken wij aan sectorbrede afspraken voor circulaire bouw. We hebben al veel gedaan aan de harmonisatie van meetmethodes en het gebruik van paspoorten in de bouw. We geven een toelichting op de bereikte resultaten en de nog geplande activiteiten. We gaan graag het gesprek aan om te zien hoe we elkaar kunnen versterken.

door Edwin van der Wel, voorzitter Platform CB'23

Thema: Eén doel, één taal!

Sessie D7 | ISO 19650

De NEN-EN-ISO 19650 is inmiddels uitgegroeid tot de internationale bijbel op het gebied van informatiemanagement in de levenscyclus van bouwwerken. Tijdens de D-Day van vorig jaar en latere webinars was er veel belangstelling voor onze uitleg van de inhoud van 'de 19650'. Dit jaar vertellen we over de concrete toepassing van de norm in het ILS-programma van de B&U-opdrachtgevers binnen het Opdrachtgeversforum.

door Dik Spekkink, programmamanager (inter)nationale aansluiting BIM Loket

Thema: Keep fit@D-Day

Sessie D8 | Fit blijven in het digitale tijdperk (geen opname gemaakt)

Digitaal werken - je wordt er best moe van! Krijg tips om mentaal en fysiek fit te blijven… en niet enkel tijdens D-Day. Schuif aan voor een goed gesprek over alledaagse onderwerpen. Koffie en humor zijn inbegrepen. 

door Ester van Heuven, versterker