Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 10 augustus 2020
GWW-platform kennisdeling rond OTL

GWW-platform kennisdeling rond OTL's van start

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw hebben er belang bij om data objectgericht te structureren. Deze data kunnen gemakkelijker worden uitgewisseld tijdens de aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. Diverse partijen in de GWW ontwikkelen naast elkaar ObjectTypeLibraries (OTL’s), en toetsen deze in de praktijk op projecten. Dit kan leiden tot een grote diversiteit aan oplossingen, wat de onderlinge uitwisseling tussen ketenpartners belemmert.

Daarom is een landelijke coördinatie en kennisdeling van ontwikkelingen nodig om uiteindelijk een netwerk van OTL’s te krijgen waarin de OTL’s op eenvoudige en eenduidige wijze gemodelleerd en toepasbaar zijn. 

Bijeenkomsten

Kennisdelingsplatform OTL-ontwikkeling organiseert het komend jaar in totaal 8 bijeenkomsten. De eerste vindt plaats op vrijdag 28 augustus, vanaf 13.30 uur. Deze bijeenkomst zal verlopen als teleconferentie (Zoom).  

Aanmelden

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de registratiepagina.