Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 23 december 2019
Kamerbrief over innovatie en kostenreductie in de bouw

Kamerbrief over innovatie en kostenreductie in de bouw

In een brief informeerde minister Knops deze week de Tweede Kamer over innovatie en kostenreductie in de bouw. De minister noemt digitalisering een voorwaarde voor de noodzakelijke opschaling en industrialisatie van de sector. 

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft in zijn brief van 17 december aan de Tweede Kamer aan dat kostenreductie en innovatie in de bouw noodzakelijk zijn om de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment het hoofd te bieden. De brief gaat in op de motie van de kamerleden Dik-Faber (Christenunie) en Van Eijs (D66) over digitalisering in de bouwsector. De minister ziet digitalisering als voorwaarde om tot opschaling en industrialisatie van het productieproces te komen. Dit vraagt om efficiënte informatie-uitwisseling, onder meer op basis van BIM.

BIM Loket en DigiDealGO

In de brief worden de Bouwagenda en het BIM Loket genoemd als instrumenteel voor het kabinet bij de promotie van digitalisering in de bouw. Ook wordt gewezen op de Digitaliseringsdeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) die in april werd ondertekend. Hierin maken opdrachtgevers, marktpartijen en overheden afspraken om de beschikbare informatie beter digitaal te ontsluiten en deze meer gestandaardiseerd te zullen delen.