Beheer

De opzet van de beheerorganisatie

De organisatie wordt gevormd door enthousiaste professionals, die vanuit verschillende groepen samenwerken. Namelijk, een beheercommissie, expertcommissie, toepassingscommissie en een klankbordgroep. Omdat alle leden van de organisatie zelf gebruikers zijn, is er geen aparte Gebruikerscommissie opgezet.

Leidende principes

Onderstaande uitgangspunten worden als leidende principes gehanteerd en vormen het kader waarbinnen de beheerorganisatie functioneert.

De doelstellingen en leden

Het doel van de beheerorganisatie is: Werken aan een wereld waarin informatie van modellen in de gebouwde omgeving uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is.

Elke commissie en de klankbordgroep handelt binnen deze doelstelling. De commissies hebben onderling ook een duidelijke relatie. Hierin komt ook de driehoeksverhouding tussen de beheerorganisatie van de BIM basis ILS, BIM Loket en BuildingSMART Benelux naar voren. Deze driehoeksverhouding is cruciaal voor het succes en duurzaamheid van de BIM basis ILS.


Afb. 1 De structuur van de beheerorganisatie

Beheercommissie

Doel: Met de BIM basis ILS bijdragen aan een wereld waar informatie van modellen uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is.

Expertcommissie

Doel: Eenduidigheid in afspraken en gebruik van de BIM basis ILS borgen.

Toepassingscommissie

Doel: Het gebruik van de BIM basis ILS binnen de verschillende software pakketten en binnen de projecten vereenvoudigen door middel van ondersteunende documenten of activiteiten.

Klankbordgroep

Doel: Toezien op de richting en besluiten van de Beheercommissie en daarmee de toekomstbestendigheid van de BIM basis ILS. 

Het beheer van de BIM basis ILS wordt ingevuld door het BIM Loket in samenwerking met buildingSMART Benelux. 

Internationaal

Om kennis internationaal te delen en de BIM wereld meer open te maken hebben wij vertalingen naar andere talen georganiseerd. Internationale contacten leveren als zij dat willen de door hen vertaalde tekst aan ons aan en wij hebben de verwerking in de huisstijl infograpic en website georganiseerd. Contacten worden hieronder weergegeven.