Home BIM Loket Over ons


Bestuur BIM Loket

Joseph Kuling
Joseph Kuling is voorzitter van het bestuur van BIM Loket en vertegenwoordigt de Bouw Digitaliserings Raad (BDR), samen met Pieter Litjens. Deze resultaatgerichte CEO zette zich jarenlang met passie in voor verschillende ondernemingen in de bouw, techniek, industrie en technische dienstverlening. Deze ervaring gebruikt hij nu in diverse rollen, om ondernemingen te begeleiden in innovatieprocessen, en naar een volgende fase. Hij ziet ‘geweldige kansen voor BIM Loket, want de komende jaren zet de impact van digitalisering versneld door. Ik vind het zeer boeiend om hierin met elkaar de grenzen te verleggen en nieuwe wegen te ontsluiten.’
Maaike Beerepoot
Informatievoorziening is wat Maaike Beerepoot betreft ‘het kloppend hart van Rijkswaterstaat’. Als plaatsvervangend programmadirecteur AIRBIM voor RWS is zij bezig met het organiseren van de assetinformatie gedurende de totale levensduur van de infrastructuur voor Rijkswaterstaat. De samenwerking met andere partners in de keten is daarbij heel belangrijk. Ze is daarom een groot voorstander van het gebruik van open standaarden en het toepassen van BIM. Krachtige middelen om slimmer digitaal samen te werken. Daarom neemt ze deel aan het bestuur van BIM Loket, namens de opdrachtgevers GWW.
Pieter Litjens
Pieter Litjens, algemeen directeur bij onze kennispartner CROW, kan bogen op een grote bestuurlijke ervaring. Hij zit in het BIM Loket bestuur namens de Bouw Digitaliserings Raad (BDR) en was voorheen onder andere wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam en lid van de Tweede Kamer. CROW is een kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus, en beheerder van de open BIM-standaard VISI.
Jan Al
‘BIM draait naast techniek vooral om communicatie, om een tot in de puntjes goed afgestemde organisatie’, vindt Jan Al. Hij is programmamanager digitalisering voor Techniek Nederland. Deze ervaren bestuurder en verbinder is penningmeester van het BIM Loket bestuur, en vertegenwoordigt de markt. Hij maakt zich onder andere via het Digiteam (trekkers DigiGO) sterk voor een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO): ‘Voor digitalisering van de bouwkolom hebben we een stelsel nodig, dat snelle en betrouwbare uitwisseling van informatie faciliteert.’
Peter Luske
Als Manager Projectbeheersing en Business Control bij Schiphol weet Peter Luske waar hij het over heeft als hij praat over BIM: ‘Als nationaal vliegveld willen wij hét voorbeeld van een ‘digital airport’ in de wereld worden. En om deze ambities waar te maken gebruiken we BIM. Professioneel informatiemanagement over de gehele levenscyclus van bedrijfsmiddelen (assets) wordt steeds belangrijker. Met BIM worden risico’s tijdens het beheer en in projecten beter in kaart gebracht waardoor faalkosten worden gereduceerd. Daarnaast biedt het werken met BIM grote voordelen op gebied van onderlinge samenwerking. Dat geeft rust en een betere dienstverlening voor passagiers en de luchtvaartmaatschappijen. Peter zit in het bestuur namens de opdrachtgevers B&U.
Deel deze pagina: