Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home digiGO BIM Loket Over ons

Bestuur

Bestuur

Roger Tan, voorzitter
Roger Tan is al zijn gehele loopbaan actief op het snijvlak van technologie en het gebruik daarvan door mensen. Hij kan bogen op een uitgebreide ervaring in zowel de wereld van de finance en ICT, als in de architectuur. Met zijn specifieke kennis en hands-on ervaring met ICT-systemen en architectuur wil hij graag bijdragen aan de beleids- en besluitvorming van het bestuur. `Zodat we flinke stappen vooruit kunnen zetten op weg naar ons uiteindelijke doel: een stelselmatige, grootschalige verandering in werkwijze, over de grenzen van opdrachtgevers, -nemers en bedrijven heen.’
Arjen Adriaanse
Arjen is wetenschappelijk directeur bij TNO en tevens hoogleraar bij de Universiteit Twente. Hij vertegenwoordigt de kennisinstellingen in zowel de BDR als in het BIM Loket-bestuur. Die vertegenwoordiging vindt hij cruciaal `Omdat we met nieuwe kennis voeding voor innovatie leveren. Hierbij is de link met het TKI Bouw en Techniek van belang, evenals het betrekken van onderwijs. Omdat daar de toekomstige generaties worden opgeleid.’
Claudia Reiner
Als mede-eigenaar van installatiebedrijf Caris & Reiner is Claudia Reiner al jaren een bevlogen ondernemer in de installatiebranche. Ze is vicevoorzitter van Techniek Nederland, zit in BIM Loket bestuur namens de markt en is tevens lid van de BDR. Met haar expertise hoopt ze binnen het BIM Loket `vooral bij te kunnen dragen aan de vertaalslag van het toepassen van open standaarden naar het ondernemersveld.`
Roeland Allewijn
Roeland is Chief Data Officer bij Rijkswaterstaat en vertegenwoordigt zowel in het bestuur als in de BDR de opdrachtgevers uit zowel de GWW- als de B&U-sector.`We moeten toe naar gestandaardiseerde data die van herleidbare, goede kwaliteit moet zijn, die deelbaar en toegankelijk is. Dan praat je over een data-ecosysteem. Het is een van de prioriteiten van het bestuur van Rijkswaterstaat, waarin interne samenwerking, maar ook die met andere betrokken partijen, het nieuwe accent is.’
Ries Bode
Ries is voorzitter van het digiGO Digiteam en programmadirecteur van het DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving). `Via het digiGO convenant geven we invulling aan de uitgangspunten voor digitalisering van De Bouwagenda. Federatief data delen is een belangrijke volgende stap om een nieuwe golf van innovaties mogelijk te maken.’
Pieter Van Teeffelen
Pieter is directeur van het digiGO BIM Loket. Hij brengt ruim 30 jaar ervaring met de (ruimtelijke) informatieorganisatie mee. `Wat me in maatschappelijke zin aantrekt in dit werk, is dat de noodzaak om te bouwen in Nederland groter is dan ooit. De sector heeft als stip op de horizon een duurzame, klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde omgeving. Willen we dat in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt bereiken, dan zijn standaardisering en digitalisering cruciale randvoorwaarden. En daarbij spelen digiGO BIM Loket en het digitaal stelsel een vitale rol.`