Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Blogs 28 augustus 2020

BCF-workflow: Help de belofte waar te maken!

Communiceren over afstemmingsproblemen

Een belangrijk deel van het werk van een BIM-coördinator bestaat uit het samenvoegen van 3D disciplinemodellen en het uitvoeren van clash-controles. In een voor de snelle BIM-wereld grijs verleden (ofwel nog maar een paar jaar geleden) besprak hij of zij de afstemmingsproblemen die daarbij aan het licht kwamen. 

Die afstemming vond plaats in sessies met het hele team van betrokken BIM-engineers of modelleurs. Daarin werd dan ook besproken wie wat moest doen om de problemen (“issues”) op te lossen. Tegenwoordig hoeft de BIM-coördinator issues niet meer op te sparen tot de eerstvolgende gezamenlijke sessie. Hij/zij kan een issue met BCF via internet direct doorgeven aan het teamlid dat er iets aan moet doen.

Open standaard

BCF staat voor BIM Collaboration Format en is een internationale, open standaard die wordt ontwikkeld en beheerd door buildingSMART International (bSI). 

Kort door de bocht werkt het als volgt: de BIM coördinator maakt een ‘foto’, een 3D-plaatje van het probleem dat hij/zij bij het samenvoegen van de disciplinemodellen op het spoor komt. Hij/zij voegt er een titel en tekst aan toe, maakt er een BCF-bericht van en stuurt dit elektronisch naar het teamlid dat het probleem moet oplossen. 

De ontvanger opent het bericht, klikt op het 3D plaatje en wordt dan in zijn eigen disciplinemodel automatisch naar de juiste plek geleid. De ontvanger brengt de noodzakelijke wijzigingen aan en deelt zijn oplossing in de vorm van een nieuw 3D-model of eventueel een retourbericht met de BIM-coördinator. Deze checkt of het issue hiermee is opgelost. Als dat het geval is, sluit hij/zij het issue af. Anders gaat het nog een keer terug naar het betreffende teamlid. 

Op een dashboard kan worden bijgehouden welke issues zijn gesignaleerd, aan wie ze zijn gealloceerd, welke nog open staan en welke zijn afgehandeld. Alle veelgebruikte 3D modelleringsapplicaties hebben tegenwoordig BCF-plugins om deze communicatie systeemonafhankelijk mogelijk te maken.

BCF in de praktijk

Dit klinkt allemaal heel logisch en betrekkelijk eenvoudig. De praktijk is helaas wat weerbarstiger. Een zender stelt een issuebeschrijving op – en kiest daarbij een ‘camerastandpunt’ – met een bepaalde verwachting, vaak al met een bepaalde oplossing in het achterhoofd. Maar het blijkt dat de ontvanger (of de BIM-tool van zijn of haar keuze) zo’n beschrijving en afbeelding heel anders kan interpreteren. De menselijke factor blijkt groot waar het gaat om het duidelijk omschrijven van een issue en/of een oplossing.

Daarbij komt dat de BCF plugins van de verschillende BIM tools niet allemaal dezelfde functionaliteit bieden. In sommige tools is het bijvoorbeeld mogelijk om de urgentie en de status van een probleem te duiden, een fase of een deadline aan te geven. Maar omdat dit niet in alle tools het geval is (of het per tool weer net iets anders is geregeld), kunnen verwachtingen omtrent de effectiviteit van de BCF-communicatie nog weleens bedrogen uitkomen. De BCF-workflow is kortom zeker nog voor verbetering vatbaar!

Project van bSI?

buildingSmart International is samen met een groep belanghebbenden bezig om de BCF-workflow te verbeteren op basis van gebruikerservaringen. Er zit een behoorlijk Nederlands tintje aan, want Mathijs Natrop, bestuurslid van buildingSMART Benelux, is de initiator en projectleider. bSI en Mathijs hebben uw hulp nodig. Wat zijn uw ervaringen met BCF? In hoeverre kwam wat er in werkelijkheid gebeurde overeen met uw verwachtingen vooraf? U kunt uw ervaringen en ideeën voor verbetering kwijt op de buildingSmart website. De website is in het Engels, omdat BCF tenslotte een internationale open standaard is met gebruikers over de hele wereld. Namens die internationale gebruikersgemeenschap alvast zeer bedankt voor uw medewerking!

BCF Kenniskaart?

Dat er in de markt behoefte is aan een meer gestandaardiseerde BCF-workflow, blijkt wel uit een initiatief van Robbert Evers (BIM4ALL) en Daan Arts (Janssen de Jong). Zij klopten – samen met Mathijs Natrop – aan bij BIM Loket met het idee om met een werkgroep een BCF Kenniskaart te maken op basis van best practices. Wat zijn de must haves, should haves en nice to haves als je in een projectteam taken en issues gaat communiceren met BCF? En hoe regel je dat in verschillende software tools? BIM Loket werkt er van harte aan mee en wil kaart en softwarehandleidingen in principe graag publiceren op de website. De planning is ambitieus: de initiatiefnemers willen de Kenniskaart op 12 november a.s. presenteren op de BIM praktijkdag! Publicatie van de bijbehorende softwarehandleidingen staat voor 2021 op de agenda. Houd de website van BIM Loket dus in de gaten! Dik Spekkink
Als programmamanager internationale aansluiting bij het BIM Loket geeft Dik hier regelmatig updates over ontwikkelingen rond standaardisatie in nationaal en internationaal verband.