Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 13 november 2020
Versnellingsproject standaardisatie digitale ketensamenwerking netbeheer

Versnellingsproject standaardisatie digitale ketensamenwerking netbeheer

BIM Loket, Mijn Aansluiting, Movares, Net4s en HCI infra gaan werken aan een soepele informatievoorziening rond ondergrondse infrastructuur. Uitgangspunt is om bestaande processen, modellen en standaarden – waaronder NLCS – beter op elkaar af te stemmen.  

Complexe puzzel 

Nederland staat voor grote opgaven op gebied van ondergrondse infrastructuur. Een combinatie van vervangingsopgaven in de boven- en ondergrond, de energietransitie, klimaatadaptatie en 5G zorgen voor een complexe puzzel. Deze opgaven worden verder bemoeilijkt door beperkte ruimte in de ondergrond, beperkte uitvoeringscapaciteit en een groot aantal betrokken partijen.

Belang van standaardisatie 

Dit niveau van complexiteit vraagt om ketensamenwerking, waarbij de onderlinge communicatie en uitwisseling van gegevens van groot belang is. Door te werken met afgesproken normen en standaarden kunnen we uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van informatie bereiken.

Er worden al stappen genomen om tot een goede manier van digitale samenwerking te komen. Denk hierbij aan het Programma Integrale Ketensamenwerking in de Ondergrond (PIKO) en het programma Samenwerken in de Ondergrond (SidO). Deze programma’s bevorderen de samenwerking tussen partijen in de ondergrond.

digiGO project 

Samen met de stichting Mijn Aansluiting, Movares, Net4s en HCI infra heeft het BIM Loket een project geïnitieerd om invulling te geven aan de informatiebehoefte van ketenpartners. Het project sluit aan op de bovengenoemde programma’s PIKO en SidO.

Het doel is te komen tot een methode voor het samenwerken en uitwisselen van informatie tussen o.a. de netbeheerders, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers, gebaseerd op bestaande standaarden en systemen. Hierdoor worden kosten, tijd en moeite op gebied van informatiemanagement bespaard in de keten en wordt een maximale effectiviteit en levensduur uit assets behaald door verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO). Het project draagt bij aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving en het projectvoorstel is door het DigiTeam opgenomen als versnellingsproject hiervan.

Fasering

De eerste fase van het project (voorbereidingen lopen om begin 2021 te starten) bestaat uit een verkenning van de behoeftes, wensen en mogelijkheden. Specifiek zal een inventarisatie plaatsvinden in welke mate er bij betrokken partijen behoefte en commitment bestaat voor het versnellen van de integrale informatie-uitwisseling. Daarnaast komt er een verkenning wat betreft het integreren van bestaande standaarden als de Nederlandse CAD Standaard (NLCS), het Informatiemodel kabels en leidingen (IMKL), het Presentatiemodel kabels en leidingen (PMKL) en het Digitaal samenwerkingsplatform (DSP) om op deze manier snel effectieve stappen te zetten.

Meedoen? Graag!

Wilt u de digitale samenwerking in de ondergrond bevorderen binnen uw eigen organisatie? Zou u graag zelf meedenken met dit initiatief? Of kent u een initiatief dat hierop aansluit? Neem dan contact op met Aydemir Çetin of Björn Ampting.