Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home Digitale samenwerking Projecten

GWW-OTL kennisdelingsplatform


Het GWW-OTL kennisdelingsplatform is een digiGO versnellingsproject. Het platform moet landelijke coördinatie van het delen van GWW-kennis en ontwikkelingen mogelijk maken. Zodat data objectgericht wordt gestructureerd, en je deze makkelijker kunt uitwisselen tijdens aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. 

Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw van belang om data objectgericht te structureren, zodat deze data gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld tijdens de aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. Hiervoor worden nu naast elkaar door diverse partijen in de GWW ObjectTypeLibraries (OTL’s) ontwikkeld en in de praktijk getoetst op projecten.

Kennisdelingsplatform voor OTL-ontwikkeling

Het platform richt zich op de organisatie van de kennisdeling van de diverse OTL-ontwikkelingen die reeds in uitvoering zijn. Het biedt aan de gebruikers van standaarden (gemeenten, provincies, rijksoverheden, infrabouwers etc.) de mogelijkheid om:

Bijeenkomsten

In totaal hebben 8 kennisdelingsbijeenkomsten plaatsgevonden. Opnamen van de sessies zijn terug te zien in ons YouTube-kanaal. Presentaties, verslag en eventuele chatregistratie vind je op Github. Per sessie: