Home Digitale samenwerking Projecten

Het GWW-OTL kennisdelingsplatform is een digiGO versnellingsproject. Het platform moet landelijke coördinatie van het delen van GWW-kennis en ontwikkelingen mogelijk maken. Zodat data objectgericht wordt gestructureerd, en je deze makkelijker kunt uitwisselen tijdens aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. 

Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw van belang om data objectgericht te structureren, zodat deze data gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld tijdens de aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. Hiervoor worden nu naast elkaar door diverse partijen in de GWW ObjectTypeLibraries (OTL’s) ontwikkeld en in de praktijk getoetst op projecten.

Kennisdelingsplatform voor OTL-ontwikkeling

Het platform richt zich op de organisatie van de kennisdeling van de diverse OTL-ontwikkelingen die reeds in uitvoering zijn. Het biedt aan de gebruikers van standaarden (gemeenten, provincies, rijksoverheden, infrabouwers etc.) de mogelijkheid om:

Bijeenkomsten

In totaal worden 8 kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd, die tot nader order online verlopen. Alle bijeenkomsten worden aangekondigd via de agenda en nieuwsbrief van het BIM Loket.

Opnamen van de sessies zijn terug te zien in ons YouTube-kanaal. Presentaties, verslag en eventuele chatregistratie vindt u op Github. Per sessie:

Zie ook

Deel deze pagina: