Home Standaarden en richtlijnen Software

ILS Configurator


Het opstellen en beoordelen van een informatie­leverings­specificatie (ILS) is nu vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces... Maar dat gaat veranderen!

Wij ontwikkelen namelijk de ILS Configurator: een online hulpmiddel om snel en eenvoudig tot een optimale samenstelling van een ILS te komen op basis van actuele richtlijnen en standaarden.

Op weg naar een MVP

De afgelopen maanden is de configurator van een technisch prototype en wireframes tot een klikbaar prototype geëvolueerd. Het prototype maakt de mogelijkheden van digitalisering in relatie tot het uitvragen en beoordelen van informatieleveringsspecificaties heel tastbaar. Het hebben van een concrete dummy van de configurator die wij voor ogen hebben, spreekt direct tot de verbeelding en trekt veel belangstelling! We zitten op dit moment midden in de ontwikkelsprints om tot een Minimum Viable Product (MVP) te komen dat straks ook echt door de ketenpartners gebruikt kan worden. Het MVP is bedoeld om feedback uit de markt te verzamelen in aanloop naar de ontwikkeling van het eindproduct.  

Brede groep meedenkers

Het succes van de ILS Configurator valt of staat met de mate waarin de functionaliteiten aansluiten op de werkwijzen van alle partijen in de sector. Dus: hoe meer kennis en kunde we bundelen in de projectorganisatie, des te beter het resultaat. Daarom hebben we een grote groep van 130 vertegenwoordigers uit de hele keten bij elkaar gebracht, die actief betrokken wordt en meedenkt in de ontwikkeling. 

Deze meedenkers vertegenwoordigen adviesbureaus, architecten, bouwbedrijven, ingenieursbureau, softwarebedrijven, kennisinstellingen, leveranciers, opdrachtgevers, techniekbedrijven en technische dienstverleners. 

Algemene introductie

In dit korte introductiefilmpje legt initiatiefnemer en product owner Jeffrey Truijens uit wat een ILS precies is. Ook licht hij toe waarom we een ILS Configurator ontwikkelen.  

Demo klikbaar prototype

In dit filmpje leidt Jeffrey je rond door het klikbaar prototype.  

Wat is een ILS?

ILS staat voor informatieleveringsspecificatie. In een ILS maken projectpartners afspraken over informatielevering, zodat alle partners hun werk goed kunnen doen. In een ILS wordt vastgelegd welke bouwwerkinformatie door wie wordt aangeleverd, waar deze informatie te vinden is en wanneer het beschikbaar is.


Door wie kan een ILS worden gebruikt? 

Een ILS kan worden gebruikt door iedereen die bouwwerkinformatie uitvraagt of aanlevert en daar heldere afspraken over wil maken. Bijvoorbeeld: 


Waarom wordt een ILS steeds belangrijker?

NEN-EN-ISO 19650 wordt wereldwijd beschouwd als dé standaard voor het management van digitale informatie in de levenscyclus van bouwwerken. In 2019 is deze norm overgenomen door Nederland. De standaard beschrijft de samenwerkingsprocessen voor effectief beheer van informatie. Een ILS vervult binnen de norm een sleutelrol als het gaat om de standaardisering van digitale informatie en wordt in toenemende mate gebruikt als contractstuk. Bovendien wordt een ILS steeds vaker onderdeel van de gunningscriteria. 

Waarom hebben we een ILS Configurator nodig?

Het opstellen en beoordelen van een ILS is nu onduidelijk, ingewikkeld, foutgevoelig en tijdrovend. Er bestaat geen standaard ILS, omdat de inhoud per specifiek project verschilt. Het samenstellen van een ILS zorgt daardoor voor veel discussie, lange doorlooptijden en resulteert een wildgroei aan verschillende, onoverzichtelijke ILS-documenten. Wij ontwikkelen een online hulpmiddel om eenvoudig en snel tot de optimale samenstelling van een ILS te komen op basis van richtlijnen en standaarden en toch specifiek voor jouw project. 

Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling?

Naast de grote groep van 130 meedenkers, wordt de ontwikkeling gesteund door het EFRO-programma REACT EU. De belangrijkste doelstelling van dit fonds is ervoor zorgen dat Europa duurzamer, digitaler en veerkrachtiger wordt. De private cofinanciering voor het ILS Configurator wordt ingevuld door onze stakeholders met vertegenwoordigers uit alle richtingen van de gebouwde omgeving.  

Wat zijn de uitgangspunten bij de ontwikkeling?


Meer informatie?

Neem contact op met het team achter de ILS Configurator.

De ontwikkeling van de ILS Configurator wordt uitgevoerd onder de vlag van het BIM Loket. Het project wordt gesteund door het EFRO-programma REACT EU en is benoemd als versnellingsproject bij digiGO.