Home Standaarden en richtlijnen ILS-ontwikkelingen

De ILS Configurator is een online tool in ontwikkeling om gebruiksvriendelijk en laagdrempelig eenduidige en projectspecifieke informatieleveringsspecificaties (ILS) te kunnen maken. De ontwikkeling van de ILS Configurator wordt uitgevoerd als project onder de vlag van het BIM Loket. Het project is benoemd als versnellingsproject bij digiGO

Achtergrond

“Welke projectpartner moet wanneer welke informatie leveren om andere projectpartners in staat te stellen hun werk goed te doen?”. Deze vraag komt in elk project voorbij. Om de afspraken contractueel vast te leggen wordt een ILS opgesteld. Zeker in BIM-projecten is het gebruik van ILS’en steeds belangrijker geworden. Ook zijn er verschillende ILS-richtlijnen ontstaan. Op basis van de opgedane ervaring stellen we het volgende vast:

Online tool

Deze ervaringen vormen het uitgangspunt voor de ILS Configurator. Met de te ontwikkelen online tool moet het supereenvoudig worden om een eenduidige en projectspecifieke ILS te maken, die direct bruikbaar is voor elke partij die informatie moet aanleveren.

December 2020: waar staan we nu? 

Het project wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal duidelijk afgebakende werkpakketten. In werkpakket A-I worden de randvoorwaarden van het project ingevuld. Dit werkpakket is in december 2020 grotendeels voltooid. De stakeholders zijn in beeld gebracht en verwachtingen geïnventariseerd. Ook is er aan een realistische planning en begroting gewerkt, naar financieringsmogelijkheden gezocht en is de marktconsultatie uitgezet. 

Wanneer de financiering in beeld is en de uitkomsten van de marktconsultatie bekend zijn, kan met het echte werk worden begonnen: de realisatie van een Minimal Viable Product van de ILS Configurator (werkpakket A-II en B). Zie in de infographic hieronder hoe het proces voor werkpakket A-II en B eruit gaat zien. 

Financiering

Net als de BIM Basis ILS en de ILS O&E is de ILS Configurator een initiatief dat in eerste instantie grotendeels drijft op de belangeloze inzet van enthousiaste vrijwilligers, vaak in staat gesteld door hun werkgever om hier tijd in te steken. Daarnaast is er een actie gestart om de ILS-initiatieven meer body te geven, zie hiervoor ook het Word Vriend-programma. Voor werkpakket A-I en A-II zijn daarnaast financiële middelen beschikbaar gesteld vanuit digiGO en Bouwend Nederland. 

De realisatie van de tool vergt uiteraard professionele ontwikkelcapaciteit en projectmanagement. Dit alles willen we voor elkaar krijgen in een non-concurrentiele setting, waarbij we met zoveel mogelijk stakeholders deze tool gefinancierd krijgen. Er is op dit initiatief vanuit veel verschillende partijen, zoals opdrachtgevers (vb. woningcorporaties, universiteiten), architecten, constructeurs, installateurs en aannemers, al enthousiast gereageerd.

Partnerships

Om dit initiatief van de grond te krijgen hebben we een financieringsopzet gemaakt, waarbij een eerste ontwikkelronde, op basis van eenmalige ontwikkelbijdrage, wordt gedaan. Hierna zal het beheer en verdere ontwikkeling van de ILS Configurator volgens een kostendekkend contributiemodel worden ingericht. Om de ontwikkelbijdrage vorm te geven is gekozen voor 2 soorten partnerships:

Download voor meer informatie het pamflet "Word Partner". Meld u aan als partner via het online formulier.

Word vriend

In aanvulling op een partnership van de ILS Configurator kunt u ook een bijdrage leveren aan de samenhangende ILS-initiatieven bij het BIM Loket, door Vriend te worden. Download voor meer informatie het Word Vriend-pamflet. U kunt zich als vriend aanmelden via het online formulier.

Marktconsultatie

Het BIM Loket wil een opdracht op de markt zetten voor ontwerp, ontwikkeling en beheer van de ILS Configurator. De ILS Configurator zal door het BIM Loket als een open source tool beschikbaar worden gesteld. Dit betekent voor de te ontwikkelen software dat hiervoor gebruik wordt gemaakt van open source software en/of dat de intellectuele eigendomsrechten op de te ontwikkelen software bij BIM Loket zullen moeten liggen.

De projectorganisatie wil graag van u weten hoe in dit marktsegment een bestek kan worden samengesteld, met daarin de ‘op de markt afgestemde vragen’. Om dit goed te kunnen doen willen wij graag uitvoerig worden voorgelicht door u. Daarvoor dient een vragenlijst als leidraad.

Met deze marktconsultatie willen we:

Wij verwachten dat marktpartijen hierbij een duidelijke bijdrage kunnen leveren. De gehele marktconsultatie is een consultatieronde en tevens een preselectie van mogelijke partijen voor de definitieve uitvraag. Ook zullen inzichten vanuit de marktconsultatie gebruikt worden voor het aanscherpen van ons Programma van Eisen. 

Relevante documenten

  1. Online vragenlijst Marktconsultatie
  2. Toelichting bij de Marktconsultatie (pdf)
  3. Programma van Eisen ILS Configurator (pdf)
  4. Uitgangspunten ILS Configurator (pdf)


Zie ook

Deel deze pagina: