Home Standaarden en richtlijnen Ontwikkelingen

De ILS Configurator is een online tool in ontwikkeling om gebruiksvriendelijk en laagdrempelig eenduidige en projectspecifieke informatieleveringsspecificaties (ILS) te kunnen maken. De ontwikkeling van de ILS Configurator wordt uitgevoerd als project onder de vlag van het BIM Loket. Het project is benoemd als versnellingsproject bij digiGO

Achtergrond

“Welke projectpartner moet wanneer welke informatie leveren om andere projectpartners in staat te stellen hun werk goed te doen?”. Deze vraag komt in elk project voorbij. Om de afspraken contractueel vast te leggen wordt een ILS opgesteld. Zeker in BIM-projecten is het gebruik van ILS’en steeds belangrijker geworden. Ook zijn er verschillende ILS-richtlijnen ontstaan. Op basis van de opgedane ervaring stellen we het volgende vast:

Online tool

Deze ervaringen vormen het uitgangspunt voor de ILS Configurator. Met de te ontwikkelen online tool moet het supereenvoudig worden om een eenduidige en projectspecifieke ILS te maken, die direct bruikbaar is voor elke partij die informatie moet aanleveren.

Augustus 2021: waar staan we nu? 

Het idee voor de ILS Configurator ontstond twee jaar geleden. Sindsdien is er hard gewerkt aan een projectvoorstel, en aan het vinden van voldoende financiering. Dat laatste bleek een hele opgave. Mede dankzij de toezegging van een REACT-subsidie zijn we inmiddels zover dat we met de realisatie kunnen gaan beginnen. 

Realisatie binnenkort van start

Het echte werk gaat nu bijna beginnen: de ontwikkeling van de ILS Configurator. Op dit moment loopt de selectieprocedure van marktpartijen die de tool zullen gaan bouwen. Na de zomer verwachten wij de realisatie te kunnen starten. De ontwikkeling zal in cocreatie plaatsvinden, en volgens de principes van Agile/Scrum. Daarvoor stellen we nu een projectorganisatie samen.

Gezocht: gedreven deelnemers voor projectorganisatie ILS Configurator

We doen een beroep op u, de materiedeskundigen in het netwerk, om uw expertise in te brengen. We stellen een projectorganisatie samen, om de ontwikkeling van de ILS Configurator te kunnen begeleiden. Concreet zijn we op zoek naar mensen die inbreng willen leveren op een van drie aspecten:

Misschien ten overvloede: het gaat hier niet om betaalde functies. De ILS Configurator drijft voor een groot deel op mensen die zich inzetten voor het gemeenschappelijk belang. Zo houden we met elkaar de kosten laag.

Online informatiesessie op 9 september 2021

Heeft u interesse om mee te werken? Op 9 september vond een informatiesessie plaats, waarin we nader toelichtten wat het inhoudt om deel te nemen aan de projectorganisatie. Bekijk hem hieronder terug. 

Deelnemen in de projectorganisatie?

Heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren aan de projectorganisatie? Laat het ons weten door het reactieformulier in te vullen.

ILS Configurator op de BIM Loket D-Day op 1 oktober

De initiatiefnemers achter de ILS Configurator verzorgen een presentatie in het middagprogramma van de BIM Loket D-Day. Ook is ILS Configurator aanwezig op de online informatiemarkt. Deelname aan de BIM Loket D-Day is gratis. 

Deel deze pagina: