Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 19 december 2020
Webinar IT/(inter)nationale aansluiting op 27 januari

Webinar IT/(inter)nationale aansluiting op 27 januari

Dik Spekkink, Alexander Worp en Lex Ransijn geven een update over een scala aan activiteiten en initiatieven, vanuit het programma IT/(inter)nationale aansluiting. Dat doen zij tijdens een webinar op woensdag 27 januari, van 09:30 - 11:30. Ook vertellen de kartrekkers van verschillende projecten in korte pitches wat er in 2020 is gebeurd en wat de plannen zijn voor het nieuwe jaar. Bovendien biedt het webinar een “Open Podium”: iedereen met plannen of ideeën voor het komende jaar die passen bij de activiteiten van het BIM Loket, kan deze inbrengen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als Basis DMS, CDE, Basis 4D protocol, OTL B&U kennissessie.

Doel: verdere adoptie van BIM

Veel van de gezamenlijke activiteiten die in januari aan de orde komen, zijn gericht op de verdere adoptie en implementatie van BIM in met name de B&U-sector. Zo zijn er de afgelopen jaar webinars rond NEN EN ISO 19650 georganiseerd, gaven Dik, Alexander en Lex met verschillende groepen vervolg aan het onderzoek “ILS’en in Nederland” en participeerden zij in nationale en internationale normalisatie en standaardisatie. Ook omarmden ze het initiatief van tien BIM-managers uit de bouw, om op basis van hun ervaringen te komen tot een ingrijpende update van het Model BIM Uitvoeringsplan (BUP 2.0). Dik, Alexander en Lex werken bovendien samen met verschillende netwerken van BIM professionals, proberen die netwerken te verbinden en faciliteren de uitwisseling van kennis en ervaring.

Via publicaties, blogs en webinars willen Dik, Alexander en Lex het brede netwerk van BIM Loket zo goed mogelijk op de hoogte houden. Lex: “Dat geldt niet alleen voor eigen activiteiten: er zijn legio andere initiatieven in ons vakgebied die nét zo interessant zijn. Op 27 januari 2021 willen wij het netwerk in een webinar een update geven over een keur van deze activiteiten en initiatieven. De kartrekkers van verschillende projecten vertellen in korte pitches wat er in 2020 is gebeurd en wat de plannen zijn voor het nieuwe jaar.”   

Onderwerpen

Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere: ontwikkelingen rond ISO 19650, LOIN (Levels of Information Need), harmonisatie ILS’en, Model BUP2.0, projecten van buildingSMART (Professional Certification Program, IDS projectoprichting FM Room, Nederlandse vertaling van het IFC Schema), ILS Omgevingsvergunning, NL/SfB database en het versnellingsproject Digiproof. 

Mocht u plannen of ideeën hebben voor het komende jaar waar BIM loket als netwerkorganisatie aandacht zou moeten besteden, dan bieden de heren u graag de mogelijkheid om deze tijdens het webinar van 27 januari kort te presenteren in een “Open Podium”. Te denken valt bijvoorbeeld aan thema’s als Basis DMS, CDE, Basis 4D protocol, OTL B&U kennissessie.

Meld uw ideeën of suggesties alstublieft vooraf, zodat er in de planning van het webinar rekening mee kan worden gehouden.  

Aanmelden

Meld u hier aan voor het webinar op 27 januari.