Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 18 december 2020
ILS voor ontwerp- en engineersfase in beheer bij BIM Loket

ILS voor ontwerp- en engineersfase in beheer bij BIM Loket

De ILS Ontwerp & Engineering maakt per 1 januari 2021 deel uit van de BIM Loket familie. Doel van deze Informatie Leverings Specificatie is het eenduidig en herkenbaar communiceren van de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase in de bouw. Om deze ILS verder te kunnen ontwikkelen en het draagvlak te vergroten, is de beheerorganisatie op zoek naar nieuwe commissieleden.

Waarom is ILS O&E noodzakelijk?

Welke informatie heb je nodig om tot een integraal ontwerp te komen, en voor te sorteren op de engineering, samen met andere producerende en leverende partijen? Dat is de kern waar het om draait bij de ILS O&E. Met deze standaard wordt tegemoetgekomen aan de groeiende behoefte aan een gezamenlijke en eenduidige uitvraag in de bouw, en leg je vast welke informatie waar en wanneer in het proces aanwezig moet zijn. De ILS Ontwerp & Engineering staat symbool voor het activeren van het collectief en de integrale benadering, met als doel verder te professionaliseren en te verbreden binnen de bouwsector.

Pressure Cooker

De afgelopen anderhalf jaar werkten ruim honderd bedrijven intensief samen om tot de ILS O&E te komen. Hoogtepunt van dit proces was een ‘pressure cooker-event’, in september 2019, waar multidisciplinair de grootste knelpunten zijn besproken. Vervolgens is versie 1.0 van de specificatie gelanceerd.Voor degene die er niet bij waren, kijk nog even: Pressure cooker ILS ontwerp en engineering - YouTube.

Optuigen beheerorganisatie

Ondertussen heeft het Multi Disciplinaire Team (MDT) niet stilgezeten. Naast een inhoudelijke verbetering met bijvoorbeeld input van de BNA, heeft ook de lay-out een update gehad en wordt de beheersorganisatie opgetuigd.

Het doel van de beheerorganisatie is het continueren van de ontwikkeling en het vergroten van het draagvlak. Voor de invulling van de verschillende commissies zoekt de beheercommissie enthousiaste deelnemers vanuit de gehele bouwsector, die onderdeel willen zijn van de ILS Ontwerp & Engineering. Als deelnemer denk en praat je op basis van je ervaring mee vanuit je eigen discipline.   

Wilt u actief bijdragen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden, met motivatie in één zin, via ILSOenE@BIMLoket.nl

Meer informatie

Alle relevante documenten worden via deze website beschikbaar gesteld.