Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Bibliotheek Standaarden

BIM Loket en NEN

Hoe verhouden BIM Loket en NEN zich eigenlijk tot elkaar? Het BIM Loket ontwikkelt en beheert open (BIM) standaarden. NEN ontwikkelt en publiceert normen en technische afspraken. Tussen verschillende BIM Loket standaarden en NEN-normen bestaan sterke relaties. NEN en BIM Loket werken dan ook goed samen. Experts van het BIM Loket zijn betrokken bij de ontwikkeling van nationale en internationale normen die raken aan de standaarden van BIM Loket. Daarnaast is NEN de organisatie die BIM-standaarden die bij BIM Loket in beheer zijn, op internationaal niveau kan inbrengen bij ISO en op Europees niveau bij CEN.