Home Bibliotheek Standaarden

Hoe verhouden BIM Loket en NEN zich eigenlijk tot elkaar? Het BIM Loket ontwikkelt en beheert open (BIM) standaarden. NEN ontwikkelt en publiceert normen en technische afspraken. Tussen verschillende BIM Loket standaarden en NEN-normen bestaan sterke relaties. NEN en BIM Loket werken dan ook goed samen. Experts van het BIM Loket zijn betrokken bij de ontwikkeling van nationale en internationale normen die raken aan de standaarden van BIM Loket. Daarnaast is NEN de organisatie die BIM-standaarden die bij BIM Loket in beheer zijn, op internationaal niveau kan inbrengen bij ISO en op Europees niveau bij CEN. Afspraken voor de samenwerking tussen BIM Loket en NEN liggen vast in de notitie “Samenwerking NEN en BIM Loket” die op de sites van beide organisaties is gepubliceerd.

Deel deze pagina: