Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 9 februari 2021
BIM Loket organiseert webinar CEN/TC 442 op 17 maart

BIM Loket organiseert webinar CEN/TC 442 op 17 maart

In een eerder webinar op 27 januari gaf het programmateam (Inter)nationale Aansluiting & Ontwikkeling een update van activiteiten en projecten waarbij zij direct of indirect zijn betrokken. Dit aansluitende webinar gaat nader in op de activiteiten in het kader van de Europese normcommissie voor BIM, de CEN/TC 442.

CEN/TC 442

Veel werk van deze normcommissie ligt in het verlengde van de NEN EN ISO 19650-serie. Zo zijn diverse ‘Taskgroups’ bezig om essentiële ingrediënten voor informatiemanagement die in de 19650-serie hoog over worden beschreven, meer praktisch handen en voeten te geven. Zij ontwikkelen normen of praktijkrichtlijnen (‘Technical Specifications’) voor onder meer Levels of Information Need (LOIN), Information Delivery Manual (IDM), Exchange Information Requirements (EIR, bij ons ILS), BIM Execution Plan (BEP, bij ons BUP) en Common Data Environment (CDE). Al deze onderwerpen passeren de revue op 17 maart. 

U krijgt informatie uit de eerste hand, want de trekkers van LOIN (Marcia Bolpagni uit Italië) en CDE workflow (Volker Krieger uit Duitsland) komen vertellen over hun eigen projecten. Beoogde sprekers uit Nederland zijn Ruben Blair (BakkerSpees), Michel Böhms (TNO), Alex Worp (buildingSMART Benelux / Waternet) en Dik Spekkink (BIM Loket).

Schrijf u gratis in voor dit webinar.