Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 16 maart 2021
‘Digitalisering betekent verder kijken dan je eigen vraagstuk’
Nieuwe voorzitter BIM Loket Roger Tan:

‘Digitalisering betekent verder kijken dan je eigen vraagstuk’

Roger is al zijn gehele loopbaan actief op het snijvlak van technologie en het gebruik daarvan door mensen. ‘Die brugfunctie is in basis wat ooit mijn opleiding was.’ Afgestudeerd als econometrist en informaticus, kwam hij tijdens zijn loopbaan veelvuldig in aanraking met standaardisatie en data. Om te beginnen in de financiële sector. ‘Zo was ik bij Robeco afdelingshoofd van een unit die zich helemaal richt op het binnenhalen, schoonmaken en harmoniseren van aandelen- en indexdata van bronnen zoals beurzen. Met als uiteindelijk doel om die te kunnen gebruiken in beleggingssystemen.’

Carrièreswitch

In 2010, midden in de financiële crisis die langzaamaan ook vat kreeg op de reële economie, maakte Roger een carrièreswitch: ‘Ik was destijds programmamanager van nieuwbouw voor Robeco. Zodoende maakte ik voor het eerst diepgaand kennis met de wereld van de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd groeide het besef dat ik in een meer ondernemende en creatieve setting aan de slag wilde. Dus toen de kans voorbijkwam om als zakelijk directeur aan de slag te gaan bij architectenbureau Broekbakema, heb ik niet lang geaarzeld.’

“Het is leuk om een andere blik mee te kunnen nemen”

Langetermijnverhaal

Een verandering waar hij naar eigen zeggen nog altijd de vruchten van plukt: ‘Het interessante van zo’n switch is dat je goed kunt vergelijken. Het is heel leuk om een andere blik mee te kunnen nemen!’ Met die frisse blik en zijn ervaring hielp hij zijn nieuwe werkgever door de crisisjaren. En meer dan dat, want: ‘Niet alleen moest er met het oog op de financiën anders gewerkt worden, maar vooral ook omdat de bouwwereld steeds complexer werd. Zo kwamen er twee pijlers bovendrijven: duurzaamheid, gecombineerd met digitalisering en BIM.’

Ten tijde van de crisis kon je de opdrachtgevers die echt op een gedigitaliseerd proces en BIM zaten te wachten nog op één hand tellen. Inmiddels heeft de middenmoot in de ontwerp- en architectenbranche deze nieuwe werkwijze omarmd. ‘Daar ben ik heel blij mee. Je moet immers ergens beginnen: zet een stip op de horizon en werk daar naartoe. Dat dit langzaam gaat is logisch.Om BIM en duurzaam ontwerpen en bouwen helemaal tot in de haarvaten van je organisatie doorgevoerd te krijgen, kost nou eenmaal tijd. Digitalisering is en blijft een langetermijnverhaal.’

“Ik hoop dat we over enkele jaren flinke stappen vooruit hebben gezet in digitalisering”

Wat hoopt Roger als voorzitter van het BIM Loket-bestuur over enkele jaren bereikt te hebben? ‘Met mijn specifieke kennis en hands-on ervaring met ICT-systemen en architectuur wil ik graag bijdragen aan de beleids- en besluitvorming van het bestuur. Zodat we flinke stappen vooruit kunnen zetten op weg naar ons uiteindelijke doel: een stelselmatige, grootschalige verandering in werkwijze, over de grenzen van opdrachtgevers, -nemers en bedrijven heen.’

Heldere rolverdeling nodig

Om die grootschalige verandering te bereiken, en de algehele digitalisering van de gebouwde omgeving in een stroomversnelling te brengen, is het volgens Roger van groot belang dat ‘we op alle plekken in de juiste stand zitten’. Daarom is hij blij dat steeds meer partijen bereid zijn het digitaliseringsgedachtegoed ondersteunen. Zoals de Bouw Digitaliserings Raad (BDR), waarvan Roger eveneens deel uitmaakt. De BDR fungeert op haar beurt weer als opdrachtgever van de digiGO (gezamenlijke digitaliseringsambitie, zie www.digigo.nu).

“Anders denken en werken helpt ons allemaal”

Hoe verhouden digiGO en het BIM Loket zich eigenlijk tot elkaar? ‘Als twee zaken die mijns inziens duidelijk hun eigen rol vervullen en elkaar daardoor mooi kunnen aanvullen: digiGO is een programma waarmee we in een afgebakend tijdsbestek grote slagen hopen te maken met onder andere een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Tegelijkertijd is daar het BIM Loket. Dat fungeert als clubhuis en biedt een stabiele beheerorganisatie voor de lange termijn.’

‘Blijf bijdragen’

Het BIM Loket is nog een vrij jonge organisatie, die volgens Roger toch al relatief veel zaken goed op de rit heeft staan. ‘Het is mooi om te zien dat die stevige basis er ligt. Als we die de komende jaren kunnen uitbouwen richting de volwassen organisatie die we uiteindelijk met z’n allen voor ogen hebben, ben ik heel happy.’ Daarbij blijven volgens de BIM Loket-voorzitter naast voldoende budget, ook in kind bijdragen in de vorm van tijd en kennis enorm welkom.

Hij besluit met een oproep: ‘De stap om uit te denken wat slim is, hebben we op heel veel plekken al gezet. De stap om mensen om je heen te overtuigen om ook mee te doen en bij te dragen aan het gebruik van open standaarden en digitalisering, is de volgende. Dit begint bij je partners en keuzes die je samen moet maken. Dat kun je doen op de slimme gestandaardiseerde manier. Die is misschien net wat anders dan wat je de afgelopen vijf jaar deed, maar probeer dit toch, want dat helpt ons op de lange termijn allemaal.’