Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 18 maart 2021
Ontwikkeling ILS Configurator gaat nieuwe fase in
Basis op orde, nu financiering zekerstellen

Ontwikkeling ILS Configurator gaat nieuwe fase in

De ILS Configurator is een online tool in ontwikkeling, waarmee het maken van een projectspecifieke informatieleveringsspecificatie (ILS) gemakkelijk wordt. Het initiatief voor dit tool komt vanuit de markt, en is als project ondergebracht bij het BIM Loket. De ILS Configurator is daarnaast een digiGO versnellingsproject. De basis is nu op orde. Om tot realisatie over te kunnen gaan, is het belangrijk om de benodigde financiering zeker te stellen.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de ILS Configurator softwareonafhankelijk wordt. Dat betekent dat iedereen de tool kan gebruiken. Ook zullen er daardoor in de toekomst legio extra toepassingen ontstaan. Met de ILS Configurator wordt het eenvoudig om ILS’en te benaderen, te lezen of samen te stellen. De branche kan zich zo focussen op het leveren en gebruiken van de juiste informatie. Daarmee zorgen we voor meer kwaliteit en efficiëntie.

Waar staan we nu?

We voeren het project uit aan de hand van een aantal duidelijk afgebakende werkpakketten. In werkpakket A-I werden de randvoorwaarden van het project ingevuld. Dit werkpakket is in december 2020 afgerond. De stakeholders zijn in beeld gebracht en verwachtingen geïnventariseerd. Verder hebben we een realistische planning en begroting gemaakt en een marktconsultatie uitgezet. In twee kickstartmeetings in november mochten we bijna 200 mede-enthousiastelingen ontvangen, en laten zien wat er tot dusver is gedaan. We vroegen hen om feedback op onze plannen, en om mee te denken over de financiering.

Voor de totstandkoming van de ILS Configurator zal het BIM Loket een opdracht in de markt zetten voor ontwerp, ontwikkeling en beheer. Om de uitvraag zo specifiek mogelijk te kunnen doen, hebben we eind vorig jaar marktpartijen geconsulteerd, die mogelijk een rol kunnen spelen in de bouw van de configurator. 

Financiering

De financieringsopzet voor de ILS Configurator gaat uit van een ontwikkelronde op basis van eenmalige ontwikkelbijdragen. Hierna zullen het beheer en de verdere ontwikkeling van de ILS Configurator volgens een kostendekkend contributiemodel worden ingericht. De opgave waar we nu voor staan, is om de financiering voor het ontwikkelingsproject zeker te stellen. Daarbij volgen we verschillende sporen. Voor een gedeelte van de kosten zijn al toezeggingen binnen, maar er is nog veel meer nodig. In februari hebben we een REACT-subsidieaanvraag ingediend. De beslissing hierover is op zijn vroegst medio mei te verwachten. Mocht de subsidie worden toegekend, dan gebeurt dit op voorwaarde van cofinanciering. We zullen hoe dan ook een beroep doen op alle beoogde gebruikers van de ILS Configurator om steun aan het initiatief, bij voorkeur in de vorm van een financiële bijdrage.

Vooruitzicht

We proeven veel enthousiasme in de sector onder de potentiële gebruikers. Als initiatiefnemers staan we te trappelen om verdere stappen te zetten. Het bij elkaar brengen van de financiering is natuurlijk een uitdaging! Een uitdaging die wij met jullie steun succesvol gaan volbrengen. Zodra we dit voor elkaar hebben, gaan we direct door met de marktselectie voor de ontwikkeling van de tool, het compleet maken van het projectteam met reviewteamleden en het opstarten van de sprintcyclus. Wij kunnen niet wachten! Jullie?