Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home digiGO BIM Loket Ons netwerk

Financiers

Het BIM Loket is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Onze kernstakeholders zijn grote publieke opdrachtgevers, brancheverenigingen en rijksoverheid. 

Vaste financiers / kernstakeholders

In aanvulling op de reguliere financiering van onze kernstakeholders ontvangt het BIM Loket geoormerkte bijdragen voor specifieke standaarden en voor aanvullende projecten.