Home BIM Loket Ons netwerk

Financiers

Het BIM Loket is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Onze kernstakeholders zijn grote publieke opdrachtgevers, brancheverenigingen en rijksoverheid. 

Vaste financiers / kernstakeholders

In aanvulling op de reguliere financiering van onze kernstakeholders ontvangt het BIM Loket geoormerkte bijdragen voor specifieke standaarden en voor aanvullende projecten.