Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home digiGO BIM Loket Ons netwerk

Kennispartners

Het digiGO BIM Loket is het centrale informatie-en regiepunt rond open BIM-standaarden in Nederland. Wij zijn een organisatie van, voor en door de sector. Voor de uitvoering werken we nauw samen met diverse kennisinstituten binnen de bouw. 

buildingSMART Benelux

BuildingSMART is een internationale organisatie die de toepassing van open BIM-standaarden stimuleert, als middel voor interoperabiliteit en integratie van het bouwproces. De “chapter” Benelux is een vereniging waar leden uit Nederland, België en Luxemburg elkaar ontmoeten. BuildingSMART ontwikkelt en beheert onder meer de partnerstandaard IFC.

www.buildingsmart.nl

CROW

CROW is een kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. Om Nederland nu en in de toekomst goed geregeld te houden werkt CROW aan richtlijnen, opleidingen en praktische tools in verschillende vormen. Namens het digiGO BIM Loket beheert CROW de standaarden VISI en COINS.

www.crow.nl

Geonovum

Geonovum is een overheidsstichting die de overheid ondersteunt bij de inzet van geo-informatie. Geonovum werkt aan een goede toegankelijkheid van geo-informatie en aan uitwisseling van geo-informatie door middel van standaarden. Geonovum is beheerder en/of aanspreekpunt van de partnerstandaarden IMGeo en CityGML. 

www.geonovum.nl

Ketenstandaard Bouw en Techniek

In 2020 fuseerden Ketenstandaard Bouw en Installatie en STABU tot de nieuwe organisatie Ketenstandaard Bouw en Techniek. Daarmee ontstond één organisatie in de bouw- en technieksector voor de promotie en het beheer van de STABU Besteksystematiek, de ETIM Standaard voor Classificatie, de DICO Digital Standard, GS1 Standaard voor Identificatie en de Fabrikantgebonden Productspecificaties. Ketenstandaard Bouw en Techniek beheert namens het digiGO BIM Loket de standaarden NL/SfB en GB-CAS.

www.ketenstandaard.nl

Revit Standards Foundation

De NLRS (Nederlandse Revit Standaard) is een open standaard die afspraken vastlegt over het gebruik van naamgeving, modelstructuur, gebruik van parameters, etc. voor het softwarepakket Autodesk Revit. De Revit Standards Foundation beheert de NLRS conform de BOMOS-richtlijn. In mei 2018 is de NLRS erkend door het Forum Standaardisatie als een aanbevolen open standaard.

www.revitstandards.org