Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Bibliotheek Standaarden

Licentiemodel BIM Loket standaarden

Als digiGO streven we naar laagdrempelige beschikbaarheid van onze standaarden. Dat stimuleert een brede verspreiding en toepassing. Tegelijkertijd willen we vermijden dat er versies of dialecten van een standaard ontstaan, waarvan de status en afzender onduidelijk zijn. Met andere woorden: digiGO wil een zekere controle kunnen houden over de kwaliteit van de standaarden die onder digiGO-vlag worden aangeboden.  

Wat zijn open standaarden?

Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument. Om gegevens uit te wisselen moeten ICT-systemen dezelfde standaard hebben geïmplementeerd. Voorwaarde is dan wel dat het specificatiedocument vrij te verkrijgen is.

Alle standaarden op de lijst van Forum Standaardisatie zijn ‘open’. Hiervoor hanteert het Forum vier kenmerken waaraan een standaard moet voldoen om als ‘open standaard’ aangemerkt te worden:

  1. De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn.
  2. Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.
  3. Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard.
  4. De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.

Creative Commons licentie

De voorwaarden waaronder digiGO de open standaarden beschikbaar stelt, is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Gebruik van Creative Commons licentie
  2. Aanvullende licentievoorwaarden
  3. Servicekosten voor doorontwikkeling van de standaarden.

Ad 1. Gebruik van Creative Commons (CC) licentie

digiGO heeft gekozen voor de variant CC BY-ND (Naamsvermelding - Geen Afgeleide Werken). Het auteursrecht blijft hierbij rusten bij digiGO, en digiGO behoudt zo de zeggenschap over de ter beschikking gestelde werken. digiGO bepaalt de spelregels die van kracht zijn op de gegeven licenties. Houdt men zich niet aan de spelregels, dan is dit een inbreuk op de auteursrechten van digiGO.

In het kort houden de spelregels voor CC BY-ND in:

Je bent vrij om het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

Ad 2. Aanvullende licentie voorwaarden

Bij de licentievoorwaarde ‘geen afgeleide werken’ staat vermeld dat het niet toegestaan is om voort te bouwen op de bestaande standaarden. DigiGO is van mening om juist wél toestemming te geven aan gebruikers om voort te bouwen op de bestaande standaarden met als doel om de adoptie van de standaarden te vergroten.

Ad 3. Servicekosten voor beheer en doorontwikkeling van de standaarden

De open standaarden zijn vrij beschikbaar. Tegelijkertijd vereisen open standaarden beheer en ontwikkeling van de standaarden. Het beheer en de ontwikkeling wordt gedaan door digiGO. Om beheer en ontwikkeling van de open standaarden mogelijk te maken, brengt digiGO aan de gebruikers een vrijwillige bijdrage in rekening om het noodzakelijk beheer en de doorontwikkeling van de standaarden te bekostigen.