Home Bibliotheek Standaarden
‘Sommige rechten voorbehouden'

Licentiemodel BIM Loket standaarden

Als BIM Loket streven wij naar laagdrempelige beschikbaarheid van onze standaarden. Dat stimuleert een brede verspreiding en toepassing. Maar we willen vermijden dat er versies of dialecten van een standaard ontstaan, waarvan de status en afzender onduidelijk zijn. Met andere woorden: we willen een zekere controle kunnen houden over de kwaliteit van de standaarden die onder BIM Loket vlag worden aangeboden. 

Creative Commons licenties voor richtlijnen en ILS’en

Op basis van juridisch advies kiest het BIM Loket ervoor Creative Commons (CC) licenties toe te passen voor onze niet-technische open standaarden (zoals BIM Uitvoeringsprotocol, BIM Basis ILS). Het aanbieden van werk onder een Creative Commons licentie betekent niet dat auteursrechten opgegeven worden, maar dat ervoor gekozen is om op voorhand bepaalde gebruiksrechten te verlenen. De gebruiker hoeft dan niet expliciet om toestemming te vragen. Zo kan het BIM Loket bepalen in welke mate zijn werk verder verspreid mag worden en onder welke voorwaarden.

Naamsvermelding-Geen Afgeleide Werken

We hebben gekozen voor de variant CC BY-ND (Naamsvermelding-Geen Afgeleide Werken). Het auteursrecht blijft hierbij rusten bij het BIM Loket, en het BIM Loket behoudt op deze wijze de zeggenschap over de ter beschikking gestelde werken. BIM Loket bepaalt de spelregels die van kracht zijn op de gegeven licenties. Houdt men zich niet aan de spelregels, dan is dit een inbreuk op de auteursrechten van BIM Loket.

In het kort houden de spelregels voor CC BY-ND in:

Je bent vrij om het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

Technische standaarden

Voor de technische open standaarden (b.v. VISI, COINS) ligt dit anders. Met de open BIM-standaarden willen we juist graag dat ze worden toegepast en daarmee soms ‘vertaald’ worden naar software, databestanden, dataprocessen etc. In veel gevallen is dat ook een vertaling naar commerciële software en diensten. Hiervoor zullen andere vormen van licenties aangewend moeten worden.