Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Standaarden en richtlijnen Broedplaatsinitiatieven
Broedplaatsinitiatief

NAA.K.T.

Namenlijst voor bouwmaterialen waarmee je BIM aankleedt

NAA.K.T. is een initiatief van een groep BIM-enthousiastelingen, die betrokken zijn bij diverse standaarden en richtlijnen in Nederland. NAA.K.T. wordt ondersteund door het BIM Loket en de BIM basis ILS. Belangrijke uitgangspunten van deze codering zijn dat je deze gemakkelijk kunt toepassen, en dat de codering software onafhankelijk is. 

Er is nu geen bouwmaterialenlijst

Prefabbeton, gewapend beton, grindbeton, ihw, ihwg of tpg. We begrijpen allemaal wat men bedoelt. Echter, de computer herkent dit niet als eenzelfde element. Rondom BIM maken we afspraken om eenduidig samen te werken. Hier ontbreekt nog een eenduidige materialenlijst die branchebreed gebruikt kan worden.

Een branche-brede materialenstandaard 

Zo ontstond het idee: we ontwikkelen een branche-brede materialenstandaard. Zo eenvoudig dat je morgen kunt implementeren. Zo eenduidig van aard om te kunnen automatiseren. Duurzaamheidsspecialisten, leveranciers, ontwikkelaars, bouwers en architecten hebben de handen ineengeslagen. Zij hebben een standaard ontwikkeld waarvan de bibliotheek zó helder en eenvoudig is, dat het voor elke gebruiker van het BIM-model duidelijk is. Van modelleur tot eindgebruiker. Generiek genoeg om branche-breed toe te kunnen passen. Specifiek genoeg om van toegevoegde waarde te zijn. 

NAAm_Kenmerk_Toepassing

Met deze drie stappen is de essentie van een bouwmateriaal vast te leggen. In het kort: NAA.K.T.

De identificatie van een materiaal is mogelijk

De codering laat ruimte voor voortschrijdend inzicht in ontwikkel- en ontwerpfase door generieke aanduidingen. Hiermee voorkom je 'definitieve omschrijvingen' voor een materiaaltype in een vroegtijdig stadium.

Gebruik NAA.K.T. verhoogt de bruikbaarheid voor alle stakeholders

Door met NAA.K.T. materiaal van (BIM)element te typeren, bieden de initiatiefnemers een oplossing aan alle stakeholders in de ontwerp-, bouw-, beheer- en sloopfases van een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan:

Je ontvangt verschillende hulpmiddelen

Denk aan een NAA.K.T. generator (Excel), tools en templates voor verschillende soorten software. Ook leveren de initiatienemers een werkomschrijving hoe om te gaan met de standaard.

NAA.K.T. is vanaf nu te vinden op de website van BIM basis ILS. Na enthousiaste reacties van de BNA en de BIM basis ILS-commissie wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve lijst. Dus houd de berichtgeving goed in de gaten!

Bekijk NAA.K.T. op de BIM basis ILS-site.

Instructievideo's NAA.K.T. in diverse softwarepakketten

Archicad

Toevoegen van de NAA.K.T.-benaming in Archicad en koppelen aan elementen.


BIMcollab

Controleren op de NAA.K.T.-benaming in BIMcollab ZOOM met Smartviews.

Revit

Toevoegen van de NAA.K.T.-benaming aan materialen in Revit met diverse Dynamo scripts. Korte uitleg van de Dynamo graph die je waarschijnlijk het meest zult gebruiken: ”NAAKT_maak Material per NAAM.dyn.

Navisworks

Controleren op de NAA.K.T.-benaming in Navisworks met searchsets.