Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 23 juni 2021
BUP 2.0 krijgt vorm via drie expertcommissies
Kern: managen van verwachtingen en informatieprocessen

BUP 2.0 krijgt vorm via drie expertcommissies

De I van BIM staat voor Informatie. Naast geometrie is dit de belangrijkste poot bij het gebruik van modellen. Een poot die steeds belangrijker wordt. Binnen veel projecten en organisaties ligt een goede basis voor het gebruik van geometrische modellen. Er ontstaan bovendien steeds meer toepassingen waarbij goede data-modellen belangrijk zijn.

Groeien in volwassenheid van informatie en data-modellen

Veel organisaties BIM’men. Veel interessanter is echter het vervolg: ‘Wat wil je dan met BIM?’ Die vraag vormt het vertrekpunt van het BIM Uitvoeringsplan (BUP) nieuwe stijl. Om de verwachtingen en eisen scherper te krijgen, is het noodzakelijk dat je een BIM-model vanuit een toepassing benadert: ‘We willen hier het model voor toepassen en daarom stellen we deze eisen.’

Om kaders en handvatten te bieden bij het geven van informatie en het samenwerken rondom modellen, hebben de initiatiefnemers van BUP 2.0 drie expertcommissies in het leven geroepen. Hieronder volgt een beschrijving per commissie.

Overall contactpersoon voor BUP 2.0 is Jasper de Mink, VDCbase

Expertcommissie 1

Toepassingsgericht maken van het Model BUP (“BUP 2.0”)

Expertcommissie 1 werkt aan het ombouwen van het huidige Model BUP van het BIM Loket, naar een toepassingsgerichte versie. Deze komt in de loop van het jaar beschikbaar via een specifieke website.

Er zijn basale, minimale eisen zoals de BIM Basis ILS 2.0, die in principe altijd van toepassing zijn. Deze worden aangevuld met eisen vanuit toepassingen. Dit is afhankelijk van de BIM-toepassingen in een bepaald project. Het streven is om geen – of in ieder geval zo min mogelijk – informatie te dupliceren. Zo zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden, toepasselijke normen en dergelijke, mogelijk al in andere projectdocumenten beschreven. In het BUP komt dan slechts een link naar die documenten.

Dit moet resulteren in een praktisch, kort en snel in te zetten document dat ook zeer bruikbaar is als presentatiemiddel bij een kick-off. Met dit document willen de initiatiefnemers van BUP 2.0 de uniformiteit in het gebruik van BUP verbeteren.

Contactpersoon voor expertcommissie 1 is Wouter Ackermans, UBA

Expertcommissie 2

BUP volgens ISO19650

Expertcommissie 2 werkt aan een raamwerk voor het opstellen van de BUP volgens ISO 19650.

Binnen projecten en organisaties wordt er heel veel informatie gezocht, verwerkt, gegenereerd, doorgegeven, herzien en gepubliceerd. Bovendien zijn handelingen vaak cyclisch. Oftewel: informatie gaat vaak verschillende keren langs hetzelfde treintje.

Door het gebruik van BIM en digitale informatieplatformen (Common Data Environment/ CDE) wordt snel duidelijk voor organisaties dat het om heel veel informatie gaat. Het besef groeit dat je dit proces vast moet leggen, om hier grip op te krijgen en op te kunnen sturen.

Over het management van informatie in bouwwerken is een internationale normserie ontwikkeld, de NEN-EN-ISO 19650-serie. Deze beschrijft de organisatie van informatieleveringen tussen opdrachtgever, de hoofdopdrachtnemers en onder-opdrachtnemers. De opdrachtgever stelt eisen aan de informatieleveringen in een ILS (EIR: Exchange Information Requirements. De hoofdopdrachtnemer kan deze eisen waar nodig aanvullen met eigen eisen voor de informatieleveringen, door onder-opdrachtnemers.

Volgens ISO 19650-2 moet het leveringsteam (= hoofdopdrachtnemer + onder-opdrachtnemers) in het BUP beschrijven hoe zij het project zó organiseren, dat ze aan de ILS van de opdrachtgever kunnen voldoen. Een eerste versie van het BUP moet volgens de norm deel uitmaken van de offerte.

Contactpersoon voor expertcommissie 2 is Alyanne Duker, Strukton Worksphere

Expertcommissie 3

BIM-toepassingen

Expertcommissie 3 richt zich op de realisatie van een platform, waar BUP 2.0 ervaringen en toepassingen gedeeld kunnen worden.

Er gaat heel veel tijd in onderzoek zitten. Hoe doe je een clashcontrole, hoe plan je in 4D, hoe koppel je constructieve informatie uit een model aan een rekenmodel? Welke eisen moet je vervolgens stellen aan het proces, de informatie, het model, de contractvorm en hoe staat dit in de ILS en de BUP?

Om te borgen dat we niet druk zijn met het steeds opnieuw uitvinden van deze wielen, maar elkaar kunnen versterken, komt er een omgeving om deze kennis te delen. BIM Loket en Building Smart Benelux bundelen de krachten om een platform in te richten waar je al deze toepassingen/usecases kunt delen. Plan is om hierbij gebruik te maken van de Use Case Management Tool van buidingSmart International.

Iedereen kan toepassingen aandragen. Hiermee streven we naar het creëren van een vliegwiel en maken we snel heel veel waardevolle kennis beschikbaar voor de complete bouwbranche. Daarnaast biedt het platform ruimte voor feedback en waarderingen. Zo kan een mooie community ontstaan.

Contactpersoon voor expertcommissie 3 is Ernst Bouma, Vink Bouw

Het initiatief BUP2.0 won in 2020 de DigiDare Award: bekijk hier hun inspirerende pitch.