Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Digitale samenwerking Praktijk
Informatie in de keten op orde met BIM

Amsterdam BIM’t!

In de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam vindt veel onderhoud, renovatie, aanleg en herinrichting plaats. Via een projectmatige aanpak wordt daarmee ook de informatie over het beheerde areaal gemuteerd. Tijdens die projecten werken opdrachtgevers en opdrachtnemers in een keten samen.

“BIM is niet meer weg te denken in de stedelijke praktijk.”

In Amsterdam worden projecten gestart vanuit Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR), de asset- en gegevensbeheerder. Het Ingenieursbureau (IB) van de gemeente voert vaak de engineering en de aanbesteding/contractering uit naar bouwbedrijven. Hier wordt sinds enkele jaren BIM toegepast om informatieverliezen in de keten te beperken en de informatie op orde te krijgen.

Wat was voor gemeente Amsterdam de reden om voor BIM te kiezen?

Joseph Steenbergen, de programmamanager BIM, vertelt: "In 2012 kwam men bij de gemeente tot de ontdekking dat er onvoldoende kwalitatieve informatie over de assets beschikbaar was. BIM bood ons een aantal praktische hulpmiddelen om onze data op orde te krijgen."

Hoe kan BIM een bijdrage leveren aan de opgave van de organisatie?

Inmiddels ontwikkelen we als organisatie richting een asset management organisatie, waarbij BIM een cruciale rol vervult in het sturen op de kwaliteit en actualiteit van onze data over onze assets. BIM in Amsterdam begon echter al veel eerder bij het Ingenieursbureau met de proof of concept van BIM voor IJburg (4D-model) in 2011/2012. Met een klein groepje collega’s en begeleiding vanuit het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam hebben we de meerwaarde van BIM in het engineeringsproces aangetoond. Het project Zuidasdok is een paar jaar later, waarbij we samenwerkten met RWS en ProRail, een enorm vliegwiel geweest voor de ontwikkelingen voor BIM t.b.v. asset management. 

De steeds verdergaande digitalisering en informatisering heeft gevolgen voor de bouwsector en de gemeente Amsterdam

Beide vervullen een prominente rol in de openbare ruimte en infrastructuur in de stad. Het huidige BIM programma dat in 2018 is opgezet, wordt als een koploper gezien voor de digitalisering van het Fysiek Domein. In dit Amsterdamse BIM-programma worden mutaties van de assets in de openbare ruimte door V&OR samen met IB digitaal vanuit de projecten aangeleverd aan de beheerder. Deze digitalisering is noodzakelijk om de openbare ruimte vanuit integraal perspectief te besturen, onderhouden en ontwikkelen.

Meer weten? 

Lees hier de volledige case en vindt antwoorden op de volgende vragen:

Download de casebeschrijving Amsterdam BIM't.