Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Blogs 21 juli 2021
Wat betekent dit voorbeeld voor COINS/IDD?

IHE en standaardisatie in de gezondheidszorg (2)

Deze serie blogs komt voort uit de inspiratie ik opdeed door de presentatie van Tie Tjee van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), in het beheerdersoverleg van 1 juni 2021, het kwartaaloverleg van de productmanagers van standaarden en partner standaarden van het BIM Loket.

door Elisabeth Klören (CROW), productmanager VISI en COINS

Naar aanleiding van het verhaal van Tie Tjee vroeg ik mij drie dingen af:

  1. Wat kan BIM Loket hiervan leren?
  2. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van COINS/IDD?
  3. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van VISI?

In deze blog het antwoord op vraag 2.

Bij het maken van de technische documentatie voor ICDD heb ik de expertcommissie al meerdere malen horen zeggen: dit kun je nog op zoveel verschillende manieren toepassen. Je kunt een informatiecontainer als een op zichzelf staande unit met samenhangende documenten beschouwen. Maar je kunt natuurlijk ook gaan voor opeenvolgende containers en alleen wijzigingen doorgeven.

Als app-bouwer krijg je dan links in een container, die kunnen verwijzen naar een document dat in een vorige container zat. Je kunt de documenten meesturen in de container; je kunt ook alleen links meesturen. Moet de app-bouwer dan controleren of de link werkt? En wat als de documenten zijn afgeschermd voor onbevoegden, moet de app dan ook toegang krijgen?

Duidelijke, marktbrede toepassing

Net zoals de vraag “wordt ICDD al toegepast” niet de juiste vraag is, is de vraag “zijn er al apps voor eindgebruikers die met ICDD kunnen omgaan?” ook niet de juiste. Deze vraag is te breed en te groot. Er zal een duidelijke en marktbrede toepassing moeten komen van ICDD, met preciezere afspraken over het proces en de inhoud van de container.

Komt die duidelijke en marktbrede toepassing er niet, dan zal elke gebruiker voor zijn of haar eigen specifieke toepassing toch weer een custom made app laten maken, zoals de provincie Gelderland heeft gedaan voor het uitpakken en controleren van COINS-containers met areaalgegevens.

Gebruikers anders betrekken

Ook met het oog op COINS/IDD moeten gaan doen zullen we gebruikers op een andere wijze moeten gaan betrekken bij het ontwikkelen van standaarden (lees ook de eerste blog in deze serie over dit thema). Het verhaal van Tie betekent dat we gebruikerscommissies en bijeenkomsten voor het gebruik van specifieke standaarden anders moeten organiseren. 

We moeten gebruikers specifiek vragen naar zaken als ‘Waar loop je tegenaan bij het uitwisselen of delen van informatie? Welk toepassingsprofiel is nodig? Welk niveau van “interoperabiliteit” is haalbaar, kunnen we dit al op basis van linked data bereiken, of is mapping naar een eenvoudiger uitwisselformaat zoals een csv nodig, om je afspraken ook echt te kunnen toepassen?’

En weet je wat nou het mooie is? Dat die beweging allang begonnen is, bijvoorbeeld bij de BIM Basis ILS, de BIM Basis Infra en andere samenwerkingsverbanden bij het BIM Loket én digiGO.

Ideeën voor een Connectathon?

Genoeg stof voor discussie lijkt me. Ben je geïnspireerd? Heb je ideeën voor een specifieke toepassing of Connectathon? Laat het me weten.

Elisabeth de Vries
Productmanager COINS en VISI