Home BIM Loket Over ons


Bureau BIM Loket

Het BIM Loket bureau vormt het hart van de uitvoeringsorganisatie binnen het BIM Loket netwerk. Het bureau is gevestigd op De Bouwcampus in Delft.

Jacqueline Meerkerk
Jacqueline is directeur van het BIM Loket. Als stuwende kracht achter onze organisatie, zet ze zich in voor integrale digitale samenwerking, tijdens het gehele bouwproces. Daarbij vervult ze graag een brugfunctie, tussen professionals uit het veld en de bestuurskamer. Jacqueline heeft ruim 20 jaar ervaring (als zelfstandig) adviseur met tal van samenwerkingsvraagstukken.
jacqueline.meerkerk@bimloket.nl
Hans Roeland Poolman
Hans Roeland is de operationeel manager van BIM Loket. Hij zorgt ervoor dat onze bedrijfsvoering op orde is, en vormt de spil in de financiële verantwoordingscyclus van BIM Loket. Hij heeft jarenlang expertise opgebouwd op het snijvlak van bedrijfsmanagement, innovatie en financiën. Hans Roeland ziet zichzelf als ‘assertieve en nieuwsgierige all round manager, niet bang om in een uitdagend project te stappen’.
hansroeland.poolman@bimloket.nl
Wichard De Hollander
Wichard vormt onze rots in de branding als het draait om de cijfers. Als projectsecretaris beheert hij de financiële administratie van BIM Loket. Hij is vraagbaak voor collega’s als het gaat om facturen en financiën. Ook ondersteunt hij een aantal programmamanagers met hun projectadministratie. Daarnaast is Wichard het eerste aanspreekpunt voor alle vragen die ons via de helpdesk bereiken.
wichard.dehollander@bimloket.nl
Marco Verschoor
Marco is verantwoordelijk voor de communicatie. In nauw overleg met de collega’s van het BIM Loket bureau en de programma- en productmanagers bepaalt hij welke communicatiemiddelen wanneer worden ingezet. Ook stuurt hij de opzet en invulling van corporate events als de BIM Loket D-Day aan, en communicatiekanalen als de website en de nieuwsbrief. Marco heeft ruim 15 jaar ervaring als (zelfstandig) communicatieadviseur bij diverse kennisplatforms.
marco.verschoor@bimloket.nl
Foka Kempenaar
Foka verzorgt samen met Marco de communicatie over het BIM Loket. Zij denkt en adviseert mee op corporate niveau, en bij een aantal specifieke projecten binnen het BIM Loket netwerk. Ze is van huis uit journalist en al meer dan 25 jaar actief als bedrijfsredacteur. Ze verzorgt een groot gedeelte van de teksten, voor zowel de BIM Loket website als de e-mailnieuwsbrief.
foka.kempenaar@bimloket.nl
Yvonne van Zanten
Willen we iets geregeld krijgen, dan gaan we naar Yvonne, onze directiesecretaresse. Voordat zij bij het BIM Loket begon, werkte ze voor diverse kennisinstituten, waaronder CURnet. Zodoende heeft ze nu een ‘ton’ aan ervaring. Met haar kritische vragen houdt zij iedereen scherp.
secretariaat@bimloket.nl
Marianne Oenema
Marianne is projectsecretaris Gezamenlijk Beheer & Standaarden. Ze ondersteunt de productmanagers van de standaarden in hun werk om tot een gebruiksgerichte beheerorganisatie te komen. Daarnaast houdt ze zich bezig met de helpdesk en de vragen die hier binnenkomen. Ook ondersteunt ze Anne en Yvonne in hun werkzaamheden. Marianne neemt eerdere ervaring met digitalisering en gebruikersondersteuning bij een gemeente met zich mee.
marianne.oenema@bimloket.nl

Programmamanagement

Met programmamanagement geven we invulling aan het synergieprogramma van het BIM Loket. Onze programmamanagers en adviseurs werken nauw samen met het bureau.

Dik Spekkink
Dik is Programmamanager (Inter)nationale Aansluiting. Het BIM Loket beheert een aantal Nederlandse BIM-standaarden, maar de bouw is een internationale business. Daarom luidt ons adagium: “internationaal, tenzij …” en volgt Dik de ontwikkelingen rondom nationale en internationale standaardisatie nauwgezet. Zijn missie is te bevorderen dat de Nederlandse standaarden doorgroeien naar een samenhangend `ecosysteem`, dat het digitaal samenwerken in de bouw optimaal ondersteunt. Daarom participeert hij namens het BIM Loket in diverse consortia en normcommissies.
dik.spekkink@bimloket.nl
Anne Graas
Anne is Programmamanager Gezamenlijk Beheer. Zij werkt samen met de productmanagers van standaarden aan een gebruiksgerichte beheerorganisatie. De bouwsector wordt steeds meer datagedreven en digitale, integrale samenwerking in de keten is noodzakelijk. De levensloop van een object staat bij de informatisering in de gebouwde omgeving centraal. Om digitalisering hiervan efficiënt te maken zijn eenduidige afspraken tussen ketenpartners, in de vorm van standaarden, van belang. Anne heeft ruime ervaring met standaardisatie bij overheden als ministeries en gemeenten en werkt al enkele jaren mee aan de monitor open standaarden in overheidsvoorzieningen.
anne.graas@bimloket.nl
Jan-Pieter Eelants
Jan-Pieter werkt als strategisch adviseur van het BIM Loket vanuit het kennisplatform CROW en de DigiDealGO. Hij weet door zijn jarenlange ervaring als programma- en procesmanager als geen ander hoe we organisaties kunnen inspireren en verbindingen kunnen leggen. Door samenwerken en co-creëren, maar ook door te begrenzen, anticipeert hij op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar strategieën om doelen en ambities van het BIM Loket te verwezenlijken. Luisteren, meedenken en vervolgens inspireren tot actie, vormen zijn kracht.
jan-pieter.eelants@bimloket.nl
Martijn Carlier
Martijn is Programmamanager Adoptie, Kennis en Cultuur, en verantwoordelijk voor de strategische verbinding met onze netwerkpartners. Eén van de belangrijkste programma’s waarin hij namens het BIM Loket deelneemt, is de DigiDealGO. Martijn vervult naar eigen zeggen ‘graag een spilfunctie, bij het koppelen van de markt aan grote maatschappelijke thema’s als de energietransitie, de circulaire economie en digitalisering’. Martijn kan bogen op een jarenlange ervaring als bedrijfs- en marketingstrateeg, onder andere bij de Jaarbeurs in Utrecht.
martijn.carlier@bimloket.nl

Programmacommissie

Alex Worp
namens IFC
Ronald Zandbergen
voorzitter beheercommissie VISI
Niels Reyngoud
voorzitter beheercommissie COINS
Leo Nieuwenhuizen
voorzitter beheercommissie NLCS
Erik van ’t Hof
voorzitter beheercommissie NL/SfB
Jeffrey Truijens
voorzitter beheercommissie BIM basis ILS
Friso Penninga
namens geo-standaarden
Luuk d`Hooghe
Namens ETIM en SALES
Vacature
namens CB-NL
Deel deze pagina: