Home BIM Loket Over ons

Medewerkers


Bureau BIM Loket

Het BIM Loket bureau vormt het hart van de uitvoeringsorganisatie binnen het BIM Loket netwerk. Het bureau is gevestigd in het Bouwhuis in Zoetermeer.

Pieter Van Teeffelen
Pieter is directeur van het BIM Loket. Hij beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het bestuurlijk vlak en op het gebied van digitalisering en standaarden. Daarbij is hij in staat om het gezamenlijk belang te vinden in een divers stakeholderveld. Een echte bruggenbouwer dus, en de aangewezen persoon om het BIM Loket een nieuwe fase in te leiden.
pieter.vanteeffelen@bimloket.nl
Marco Verschoor
Marco is verantwoordelijk voor de communicatie. In nauw overleg met de collega’s van het BIM Loket bureau en de programma- en productmanagers bepaalt hij welke communicatiemiddelen wanneer worden ingezet. Ook stuurt hij de opzet en invulling van corporate events als de BIM Loket D-Day aan, en communicatiekanalen als de website en de nieuwsbrief. Marco heeft ruim 15 jaar ervaring als (zelfstandig) communicatieadviseur bij diverse kennisplatforms.
marco.verschoor@bimloket.nl
Foka Kempenaar
Foka verzorgt samen met Marco de communicatie over het BIM Loket. Zij denkt en adviseert mee op corporate niveau, en bij een aantal specifieke projecten binnen het BIM Loket netwerk. Ze is van huis uit journalist en al meer dan 25 jaar actief als bedrijfsredacteur. Ze verzorgt een groot gedeelte van de teksten, voor zowel de BIM Loket website als de e-mailnieuwsbrief.
foka.kempenaar@bimloket.nl
Wichard De Hollander
Wichard vormt onze rots in de branding als het draait om de cijfers. Als projectsecretaris beheert hij de financiële administratie van BIM Loket. Hij is vraagbaak voor collega’s als het gaat om facturen en financiën. Ook ondersteunt hij een aantal programmamanagers met hun projectadministratie.
wichard.dehollander@bimloket.nl
Roy Schuil
Roy vormt onze hoeksteen als het gaat om een verantwoordelijke, betrouwbare, volledige vastlegging van de bedrijfsadministratie. Hij waakt hier als interim financieel manager over, helpt bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen en adviseert de bedrijfsleiding bij financieel-administratieve vragen en problemen. Hij is tevens aanspreekpunt van de accountant.
roy.schuil@bimloket.nl

Programmamanagement

Met programmamanagement geven we invulling aan het synergieprogramma van het BIM Loket. Onze programmamanagers en adviseurs werken nauw samen met het bureau.

Martijn Carlier
Martijn is Programmamanager Adoptie, Kennis en Cultuur, en verantwoordelijk voor de strategische verbinding met onze netwerkpartners. Eén van de belangrijkste programma’s waarin hij namens het BIM Loket deelneemt, is de DigiDealGO. Martijn vervult naar eigen zeggen ‘graag een spilfunctie, bij het koppelen van de markt aan grote maatschappelijke thema’s als de energietransitie, de circulaire economie en digitalisering’. Martijn kan bogen op een jarenlange ervaring als bedrijfs- en marketingstrateeg, onder andere bij de Jaarbeurs in Utrecht.
martijn.carlier@bimloket.nl
Henk Hutink
Henk Hutink is manager standaarden. Hij is verantwoordelijk voor de roadmap van de standaarden en de aansluiting op internationale ontwikkelingen. Vanuit het BIM Loket zorgt hij binnen het DSGO-programma voor een goede afstemming tussen het programma en de Roadmap Standaarden. Henk heeft veel ervaring op het gebied van standaardisatie, in verschillende sectoren. Digitalisering van bedrijfsprocessen vormt een rode draad in zijn loopbaan, daarbij hield Henk zich al bezig met gegevensuitwisseling in de hele keten en de vereiste standaardisatie om gegevensuitwisseling mogelijk te maken.
henk.hutink@bimloket.nl
Jan-Pieter Eelants
Jan-Pieter werkt als strategisch adviseur van het BIM Loket vanuit het kennisplatform CROW en de DigiDealGO. Hij weet door zijn jarenlange ervaring als programma- en procesmanager als geen ander hoe we organisaties kunnen inspireren en verbindingen kunnen leggen. Door samenwerken en co-creëren, maar ook door te begrenzen, anticipeert hij op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar strategieën om doelen en ambities van het BIM Loket te verwezenlijken. Luisteren, meedenken en vervolgens inspireren tot actie, vormen zijn kracht.
jan-pieter.eelants@bimloket.nl

Programmacommissie

Alex Worp
namens IFC
Ronald Zandbergen
voorzitter beheercommissie VISI
Niels Reyngoud
voorzitter beheercommissie COINS
Leo Nieuwenhuizen
voorzitter beheercommissie NLCS
Erik van ’t Hof
voorzitter beheercommissie NL/SfB
Jeffrey Truijens
voorzitter beheercommissie BIM basis ILS
Friso Penninga
namens geo-standaarden
Luuk d`Hooghe
namens ETIM en DICO
Timothy Lievendag
namens ILS O&E
Mark Wieringa
namens NLRS
Jaap Bakker
namens CB-NL