Home BIM Loket Over ons

Medewerkers


Bureau BIM Loket

Het BIM Loket bureau vormt het hart van de uitvoeringsorganisatie binnen het BIM Loket netwerk. Het bureau is gevestigd op De Bouwcampus in Delft.

Jan Al
Jan Al is interim directeur van het BIM Loket.
secretariaat@bimloket.nl
Yvonne van Zanten
Willen we iets geregeld krijgen, dan gaan we naar Yvonne, onze directiesecretaresse. Voordat zij bij het BIM Loket begon, werkte ze voor diverse kennisinstituten, waaronder CURnet. Zodoende heeft ze nu een ‘ton’ aan ervaring. Met haar kritische vragen houdt zij iedereen scherp.
secretariaat@bimloket.nl
Marco Verschoor
Marco is verantwoordelijk voor de communicatie. In nauw overleg met de collega’s van het BIM Loket bureau en de programma- en productmanagers bepaalt hij welke communicatiemiddelen wanneer worden ingezet. Ook stuurt hij de opzet en invulling van corporate events als de BIM Loket D-Day aan, en communicatiekanalen als de website en de nieuwsbrief. Marco heeft ruim 15 jaar ervaring als (zelfstandig) communicatieadviseur bij diverse kennisplatforms.
marco.verschoor@bimloket.nl
Marjan van Herk
Als secretaresse neemt Marjan ons veel werk uit handen. Samen met Yvonne vormt zij het secretariaat van het BIM Loket en samen zijn zij de ‘spin in het web’. Met haar jarenlange ervaring, draait Marjan haar hand niet om voor het regelen van allerlei werkzaamheden voor het BIM Loket en de standaarden.
secretariaat@bimloket.nl
Foka Kempenaar
Foka verzorgt samen met Marco de communicatie over het BIM Loket. Zij denkt en adviseert mee op corporate niveau, en bij een aantal specifieke projecten binnen het BIM Loket netwerk. Ze is van huis uit journalist en al meer dan 25 jaar actief als bedrijfsredacteur. Ze verzorgt een groot gedeelte van de teksten, voor zowel de BIM Loket website als de e-mailnieuwsbrief.
foka.kempenaar@bimloket.nl
Roy Schuil
Roy vormt onze hoeksteen als het gaat om een verantwoordelijke, betrouwbare, volledige vastlegging van de bedrijfsadministratie. Hij waakt hier als interim financieel manager over, helpt bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen en adviseert de bedrijfsleiding bij financieel-administratieve vragen en problemen. Hij is tevens aanspreekpunt van de accountant.
roy.schuil@bimloket.nl
Wichard de Hollander
Wichard vormt onze rots in de branding als het draait om de cijfers. Als projectsecretaris beheert hij de financiële administratie van BIM Loket. Hij is vraagbaak voor collega’s als het gaat om facturen en financiën. Ook ondersteunt hij een aantal programmamanagers met hun projectadministratie.
wichard.dehollander@bimloket.nl

Programmamanagement

Met programmamanagement geven we invulling aan het synergieprogramma van het BIM Loket. Onze programmamanagers en adviseurs werken nauw samen met het bureau.

Martijn Carlier
Martijn is Programmamanager Adoptie, Kennis en Cultuur, en verantwoordelijk voor de strategische verbinding met onze netwerkpartners. Eén van de belangrijkste programma’s waarin hij namens het BIM Loket deelneemt, is de DigiDealGO. Martijn vervult naar eigen zeggen ‘graag een spilfunctie, bij het koppelen van de markt aan grote maatschappelijke thema’s als de energietransitie, de circulaire economie en digitalisering’. Martijn kan bogen op een jarenlange ervaring als bedrijfs- en marketingstrateeg, onder andere bij de Jaarbeurs in Utrecht.
martijn.carlier@bimloket.nl
Dik Spekkink
Dik is Programmamanager (Inter)nationale Aansluiting. Het BIM Loket beheert een aantal Nederlandse BIM-standaarden, maar de bouw is een internationale business. Daarom luidt ons adagium: “internationaal, tenzij …” en volgt Dik de ontwikkelingen rondom nationale en internationale standaardisatie nauwgezet. Zijn missie is te bevorderen dat de Nederlandse standaarden doorgroeien naar een samenhangend `ecosysteem`, dat het digitaal samenwerken in de bouw optimaal ondersteunt. Daarom participeert hij namens het BIM Loket in diverse consortia en normcommissies.
dik.spekkink@bimloket.nl
Anne Graas
Anne is Programmamanager Gezamenlijk Beheer. Zij werkt samen met de productmanagers van standaarden aan een gebruiksgerichte beheerorganisatie. De bouwsector wordt steeds meer datagedreven en digitale, integrale samenwerking in de keten is noodzakelijk. De levensloop van een object staat bij de informatisering in de gebouwde omgeving centraal. Om digitalisering hiervan efficiënt te maken zijn eenduidige afspraken tussen ketenpartners, in de vorm van standaarden, van belang. Anne heeft ruime ervaring met standaardisatie bij overheden als ministeries en gemeenten en werkt al enkele jaren mee aan de monitor open standaarden in overheidsvoorzieningen.
anne.graas@bimloket.nl
Jan-Pieter Eelants
Jan-Pieter werkt als strategisch adviseur van het BIM Loket vanuit het kennisplatform CROW en de DigiDealGO. Hij weet door zijn jarenlange ervaring als programma- en procesmanager als geen ander hoe we organisaties kunnen inspireren en verbindingen kunnen leggen. Door samenwerken en co-creëren, maar ook door te begrenzen, anticipeert hij op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar strategieën om doelen en ambities van het BIM Loket te verwezenlijken. Luisteren, meedenken en vervolgens inspireren tot actie, vormen zijn kracht.
jan-pieter.eelants@bimloket.nl

Programmacommissie

Alex Worp
namens IFC
Ronald Zandbergen
voorzitter beheercommissie VISI
Niels Reyngoud
voorzitter beheercommissie COINS
Leo Nieuwenhuizen
voorzitter beheercommissie NLCS
Erik van ’t Hof
voorzitter beheercommissie NL/SfB
Jeffrey Truijens
voorzitter beheercommissie BIM basis ILS
Friso Penninga
namens geo-standaarden
Luuk d`Hooghe
namens ETIM en DICO
Timothy Lievendag
namens ILS O&E
Mark Wieringa
namens NLRS
Jaap Bakker
namens CB-NL